Детето заеква - как да помогнем

Между 2 и 5 години речта на всяко второ е накъсана

Снимка: Guliver / iStock

В ранна възраст заекването е чест проблем. Около 5 на сто от децата заекват. Състоянието е преходно, но не бива да се подценява, защото някои нарушение на говора, ако не се коригират, остават за цял живот.
А, от друга страна заекването може да е сигнал, че детето има някакви трудности и

проблеми в ежедневието, с които не може да се справи. 

Често то иска да каже някои думи, а усилието да ги произнесе бързо или да намери най-точните, го кара за запъва. И повтаря първата буква или сръчка като удължава гласната след нея (д-д-д -а-ай ми). То обикновено не гледа събеседника си в очите, понякога прави мимики, бръчка вежди и тропа с краче.
В 70 на сто от случаите това смущение се явява между 2 и 5 години. Децата повтарят срички, думи, фрази, които накъсват речта им.

След 5-годишна възраст обикновено те се научават как да координират мускулите, които имат контрол върху говора и проблемът при 50 на сто се решава от само себе си.
Другите 50 процента обаче не успяват да се справят и продължават да заекват и като възрастни.

Много са теориите на какво се дължи говорният дефект. Допуска се, че силен стрес на бременната може да кодира този проблем и да го заложи в бъдещото поколение.
Други го свързват с гените.
Твърдят, че при деца, които заекват, в 60 процента се откриват и роднини със същия проблем.
Известно е, че заекването може да се дължи на средата и на неправилния модел, на който детето подражава. Например баба или дядо, които се грижат за детето и имат говорен дефект и не произнасят правилно думите. И докато хлапето учи, то им подражава и заучава грешно произношение.

Има и една хипотеза, която свързва заекването с особеност в работата на мозъка и с преработването на говорната информация.

Кога да търсим помощ?

В 3 от всеки 4 случая заекването е преходно и изчезва за около няколко месеца. То е сигнал, че детето минава през някакви трудности. Възможно е изискванията към него да са твърде високи, ритъмът му на живот да е прекомерно забързан, емоционалната обстановката да е натоварена, а вниманието към него по-малко, заради идването на ново бебе в къщи, например.

Ако в този момент не му окажем помощ, е много вероятно то да се свие в черупката си и да се затвори. И в този случай заекването може да се затвърди. Ако детето започне да заеква преди да наварши 6 години, дефектът лесно може да се поправи. Защото в тази ранна възраст мозъкът му е много пластичен.

Каква помощ е нужна?

Когато запъването тревожи родителите в продължение на няколко седмици и се случва не само вкъщи, но и в училище, е добре те да потърсят компетентна помощ.

Независимо от причината, детето трябва да се заведе на логопед, ако до 5-годишна възраст говорът му остава накъсан.

Проблемът трябва да се овладее преди малчуганът да тръгне на училище, защото често той става повод за подигравки. Това потиска и руши самочувствието. Повод е по-късно младият човек да отбягва компании и да се изолира. Дефектът може да предопредели дори избора на професия.

Лесно ли се коригира дефектът?

В зависимост от възрастта и продължителността – има различна прогноза. В много случаи консултацията с психолог е достатъчна. След като той определи за какво точно става дума, ще помогне като направи леки корекции в режима на детето, времето, което родителите отделят за него или обстановката в дома. Ако това не помогне, вероятно ще се наложи по-специализирана помощ.

Какво да направим вкъщи

Най-важното е да намерим начин да разтоварим детето от всяко напрежение, да му отделим повече време и най-вече да пробваме да го изслушваме спокойно. И, ако то запъне на дума и в края на изречение, да предложим помощ.
Да перифразираме изречението с въпроса: „Ти това ли искаше да кажеш?“
Така детето остава с усещане, че е разбрано.

И всеки ден e добре да задаваме на детето конкретни въпроси, които ще му помогнат да структурира мисълта си.

На каква възраст детето трябва вече да говори правилно?

За всяко отговорът е индивидуален, защото развитието му върви по собствени закони.
Ритъмът на напредване е различен, но много често става на етапи.

- Между 6 и 8 месеца то започва да произнася срички (ма-ма, да-да...).

- Между 12 и 16 месеца децата отчленяват първите си простички думи (амам, нана, дай...).

- След 20-26 месеца идват първите изречения.

- През третата година те трябва да усвоят движенията на езика, на устните и на челюстта. И в тази възраст най-сложните за произнасяне звуци са „р“, „д“, „т“ и „с“.

- На  5 години почти всички деца са в състояние да изговарят без проблем всички думи.

Мона Василева

Коментари
Последни видеа