10 важни житейски урока, които децата не учат в училище

Какво трябва да обсъждат с мама, татко, баба или дядо (част II)

07 ноември 2019 г.

Снимка: Shutterstock

В първата част  акцентирахме на онези 5 важни урока, които не се преподават в училище, но е важно да бъдат усвоени от всяко дете, защото те формират ключови навици и градят характера му в бъдеще – да задава въпроси и да развива естественото си любопитство, да се справя с трудните задачи като ги раздробява на по-малки и ги решава една по една, да довършва докрай започнатото, да открие какво наистина го интересува и да насочи интересите си натам, да съчувства, за да умее да се разбира по-добре околните. 
Тези житейски уроци се усвояват в семейството, а личният пример на родителите е от най-голямо значение.
Ето и останалите качества, които може да му помогнете да изгради. 

Да бъде търпелив

Хората имат различна ценностна система, приоритети, потребности и възгледи. Разбирайки това, човек адекватно взаимодейства с другите, Детето обаче трябва да научи това. Обяснявайте му, че хората са различни. Че да бъдеш различен, е нормално. Всеки трябва да приема различието в околните, да се опитва да го зачита и уважава.

Да изпитва удоволствие от усамотяването

Детето трябва да разбере, че да си сам също носи удоволствие. Нека да си играе самостоятелно, въпреки че знае, че сте до него. Наблюдавайте го, не се месете в играта му.  
Кажете му: „За мен е особено важно да се научиш да играеш сам“. И , ако то се увлече от заниманията си, не пропускайте да му кажете колко сте доволни, че се занимава самостоятелно.
Много е важно да научим хлапето да е щастливо и, когато е само. То трябва да може да занимава само себе си, да преодолява скуката, да мисли и при това да не се чувства изоставено и самотно.
Опитайте се да му организирате самостоятелни вечери, когато е сам със себе си. Всеки трябва да има лично време.

Да бъде независим

Важно е за всеки пораснал. Независимият човек е способен да взема решения и да прави избор, да носи отговорност, опирайки се единствено на собствените си разбирания и потребности. Никой не бива да го насочва, ръководи или забранява.
Как да изградите този навик у детето?
Дайте му свобода да взема своите малки решения, да постъпва самостоятелно, да се учи от собствените си грешки. Не се месете...
Наблюдавайте, следете и бъдете готови да се намесите, само ако неправилният избор може да се окаже опасен.

Да бъде адаптивен

Живот е динамичен и се променя бързо. Затова е важно и детето да е гъвкаво, да може да оценява и да гледа в перспектива. Това е ключов .в навик на успешната личност. 
Да бъдеш адаптивен, винаги с ръка на пулса на събитията, склонен винаги да учиш и да се променяш, това е особено важно.
Да започваш отново, да променяш гледната точка, използвайки съвременните възможности е необходимо умение за всяка възраст.
Дайте на детето личен пример и резултатите няма да закъснеят.

Да намира нужната информация и да я филтрира

Навикът да търси информация, а също така и критично да се отнася към нея, е условие за успешно обучение. Покажете на детето как да го прави. Важно е то да умее да отделя важното, от общия поток. Защото в епохата на информационно пресищане, няма как да обръща внимание на всеки детайл.
Критическото мислене позволява да се постави под съмнение новата информация, а това значи да се проверява нейната достоверност и да се попива само това, което е полезно за всеки конкретен човек.

Да развива своята индивидуалност

Така нареченото стадно чувство е присъщо в една или друга степен на всички подрастващи. В определен етап от развитието си те търсят своето място в колектива и изпитват потребност да се впишат в групата. За тях дори става важно да приличат и да подражават на някой. Постепенно избират свой път и свой модел на поведение. И е особено важно да се научат да отстояват онова, което е ценно и ги отличава от останалите.

Маргарита Прокопец, адаптация Мона Василева  

 

 

 

 

Коментари
Последни видеа