4 подхода за възпитание на щастливи деца

Най-ефективните методи на обучение в емпатия в Дания

30 октомври 2020 г.

Илюстрация: Guliver / iStock

През последните 7 години хората в Дания са признати за „най-щастливите в света.“ Освен това Дания се слави с комфортни условия на живот на децата и родителите, а също така и с отлични условия за обучение.
В училище, например, има уроци по емпатия – хлапетата дори получават домашни.
Често говорим колко важно е да развиваме емоционалния интелект, емпатията и самоконтрола – това е полезно за психичното здраве, но и помага на човек да гради здрави отношения с околните и да стигне своята цел – да бъде щастлив.
Затова в Дания има целенасочено обучение, което започва още от детската градина – хлапетата изучават емоциите, научават се да ги разпознават, да говорят за тях и да подкрепят приятелите си.
Ето как на практика се случва това.

Картички с емоции

Илюстрация: Guliver / iStock

Хлапетата от детската градина и от началните класове в училище участват програмата децата Step by Step. В процеса на обучение им показват картички с изображения на деца, които изпитват различни емоции: мъка, страх, гняв, раздразнение, радост и други. След това заедно с учителите децата обсъждат какви емоции изпитват изобразените на картичката. Те трябва да назоват конкретната емоция и да опишат какво означава тя за тях.
С това упражнение те се учат да разпознават емоциите - собствените и тези на околните, само като наблюдават изражението на лицето и се отнасят с емпатия към него.
По време на заниманията емоциите не се „осъждат“, няма „правилни“ или „неправилни“ - децата ги изучават, без да ги оценяват.

Палитра от чувства и емоции

Снимка: Instagram

Друг метод, който се използва в училищата в Дания е CAT-kit. Това е специален набор от карти, на които са изобразени емоции, има линия, с която може да се оцени силата на тази емоция, както и схема на тялото, за да се отбележи физическата проява на тези чувства.
С помощта на този набор, децата се учат по-добре да разбират своите емоции, да ги оценяват и да видят връзката между емоциите и своето самочувствие.
Това пособие първоначално е било разработено в помощ на деца с разстройство от аутистичния спектър, а сега се прилага широко.

Програма антибулинг

Снимка: Instagram

Заедно с обучението в емпатия и развиване на емоционалния интелект, датските педагози осъществяват мащабна Програма антибулинг, разработена от фонда на принцеса Мери. Програмата действа вече повече от 13 години и е насочена към най-малките: от 0 до 9 години.
По време на заниманията децата се запознават с виолетовото мече Бъди – символ на програмата, говорят за проблемите на агресията, обсъждат чувства и преживявания, свързани с булинга, проявяват загриженост и внимания към другарчетата си.
Програмата е ефективен инструмент срещу агресията в училище, а 98 на сто от учителите, които работят по нея, са готови да я препоръчат.

Съвместно обучение

Още един подход за развитие на емпатията у децата е смесеният колектив, в който участват деца с различни умения – всяко от тях има имат силни и слаби страни и свои талант. Едни са отличници в математиката, други в рисуването, трети - във футбола.
Целта на съвместното обучение е да научи децата да изявяват силните си страни, но и да поддържат тези съученици, които не се справят успешно с някои предмети и имат нужда от помощ.
Тези, които са силни, помагат на по-слабите да наваксат и да се справят по-добре. Така всеки пробва различна роля – да се научи да разбира другия и да му помага.

Всички тези методи развиват емоционалния интелект на детето, учат го на емпатия от най-ранна възраст. В резултат на целенасочената работа, по-късно в живота те стават успешни ръководители, мениджъри, предприемачи.
В училище има по-малко прояви на агресия, а децата поддържат добри отношения със съучениците си и околните.
Започвайки с прости уроци – картички, скалата чувствата, децата израстват щастливи уверени възрастни
Има над какво да се замислим, нали?

Мона Василева

Коментари
Последни видеа