Как да повишим самочувствието на детето

8 съвета към родителите

13 август 2019 г.

Снимка: Shutterstock

Мотивиращи мантри, сериозни разговори като възрастен с възрастен, повече комплименти - това е „рецептата“, която може да върне увереността на детето с собствените му възможности.

Съвременните деца имат много поводи да загубят самочувствието си и самооценката им да е занижена - училището, оценките на съучениците, завишените очаквания на родителите, социалните мрежи.
От родителите в голяма степен зависи настройката на детето, отношението му към него самото и към света около него. Затова е добре не само да  му дуднат, непрекъснато да изискват,  а да го оставят само да решава. Да може  то да вдигне глава и да поддържа здравословно самочувствие и увереност в собствените си сили. Ето как:

Всекидневни мантри

Става дума за няколко ключови фрази, които могат да „работят“ като позитивна психологическа програма. Нека детето само да ги предложи или да избере от предложените от вас.
Неговият избор ще ви позволи да разберете как то вижда само себе си, какво се случва с него, какво не му достига от емоционална гледна точка.

Комплименти

Не става дума само за външността му, а в разговорите с него да изтъквате черти на характера му и личностни качества. Добре е децата да чуват такива подкрепящи уважението оценки при всеки удобен случай.
Редовно му напомняйте за неговия потенциал, за това колко много може, какъв заряд има и, че може да го реализира, само ако пожелае.

Разговори като с равен

Разговаряйте на сериозни теми, без значение какви са те. Това помага на детето да развива критичното си мислене. Говорете с него като с равен, искайте мнението му и се вслушвайте в това, което казва.

Старайте се да сте максимално честни

Питайте го за какъв човек се мисли той самият. С какво се гордее, и с какво не особено. Питайте го за мнението на другите за него в различни ситуации. Особено извън дома, като му показвате, че за вас то е особено важно. 
Откритие отношения на доверие с родителите дават на детето чувство на безопасност. То усеща зад себе си стена – мощна подкрепа, каквото и да се случи. Родителите винаги ще бъдат до него и той ще бъде защитен.

Отчитайте неговия принос

Това трябва да става от най-ранна възраст – винаги отбелязвайте, когато детето се включва в общата работа, когато помага и прави нещо за семейството.
Например, похвалете го, когато в магазина направи правилен избор на храни, когато помага за простирането на прането и зареждането на миялната машина. Всяка помощ има значение. Това ще подкрепи самочувствието и ще повиши самооценката на детето, която ще помогна по-бързо да добие самостоятелност .

Припомняйте постиженията му

Когато говорите за достиженията, вие позволявате на детето да се види през вашите очи и да оцени собствените си способности.
Всяко хлапе иска за впечатли родителите си, за да се гордеят с него. И когато вие действително реагирате така, това няма да остане незабелязано.

Насърчавайте дори най-малките успехи
Когато вие се гордеете с детето, и то е гордо от самото себе си. Важно е да му напомняте това, което е постигнало и никога да не забравяте, че всяко едно дете е уникално само по себе си.

Разпитвайте го за мечтите и целите му

Когато демонстрирате искрен интерес към увлеченията и страстите, към хобито на детето, то осъзнава, че това е нещо, което и за нас има значение. И ще се радва, защото е ще убедено, че заниманията му носят радост и на вас. Затова е добре да говорите за него и да го питате, какви цели е поставило пред себе си, защо е избрало това хоби, какво мисли, че може да постигне.
Това ще му помогне да стане по-уверено, когато си постави определена цел и по-лесно да я достигне. А, ако вие сте най-големият му поддръжник, едва ли ще има по-щастлив от него.

По материали на moms.com, адаптация мона Василева

Коментари
Последни видеа