Станислава Чуринскиене: 5 теста откриват дали детето се развива добре за възрастта си

Може да проверите готовността му за училище или отклонения от аутистичния спектър

06 февруари 2020 г.

Снимка: Guliver / iStock

Все повече родители търсят консултация и се вълнуват дали детето им се развива добре и съответно за възрастта си. Заради сериозния ръст на проблемите в развитието, ранният скрининг е на път да се превърне в държавна политика и да се прилага в педиатричните кабинети, яслите и детските градини.
Максимата „По-добре една излишна консултация, отколкото ненавреме хванат проблем”, тук важи с пълна сила. Колкото и опитен да е специалистът, на когото се доверяваме обаче, е важно развитието да не се мери „на око” – само чрез наблюдение и взаимодействия с детето, а обективно – със сертифицирани и доказали валидността си тестове.
Така субективният фактор се свежда до минимум и оценката се извършва по критерии, приети от международната научна общност.

Ето към какви тестове е добре да се насочат родителите, при различни ситуации:

1. Ако искате да проверите, къде се намира детето спрямо средната норма на развитие за възрастта, подходящият за целта тест е Developmental Profile 3 (DP3). Методиката използва информация, предоставена от родителите и други хора, които се грижат за детето, за да оцени развитието по пет ключови области: физическо (двигателно), социално-емоционално и когнитивно развитие, адаптивно поведение (самообслужване) и комуникация.
Отговорите се обработват от компютърна програма и родителите получават графика на развитието на детето си. Важно е да се знае, че това не е тест за вундеркинди или за интелигентност. Той измерва развитието в наистина широки граници, като се опира на базисни критерии. Може да се прилага при деца от 0 до 13 г.

2. При съмнения за разстройство от аутистичния спектър, ако детето е под 2 години, е добре да се направи M CHAT - бърз, кратък и достъпен тест, който оценява риска. М СНАТ съществува и като мобилно приложение, попълва се за няколко минути.
В случай, че детето покаже висок риск от аутистично разстройство, е важно да се направи надеждна и подробна диагностика с друг тест, например CARS 2. Той се прилага, когато детето вече е навършило 2 години.
CARS 2 е рейтинг-скала, която представя аутистичния спектър като ос с три отсечки – нулева до лека, лека до умерена и умерена до тежка симптоматика.
След като родителят попълни въпросника с помощта на специалист, компютърна програма генерира профила и се вижда къде се намира детето по оста на спектъра.

3. Ако в предучилищната или в училище детето е с лоша концентрация, проявява импулсивно поведение или е неспособно да завърши започнатата задача, не бързайте да се чувствате неудобно, че „не сте го възпитали”. Добре е да се приложи тестът Конърс 3, който разпознава клиничните форми на дефицит на внимание и хиперактивност, като ги диференцира от поведенчески разстройства, опозиционно поведение и проблеми, свързани с ученето. Вземат се предвид и семейните отношения, общуването с връстниците, социалните умения. Подходящ е за възраст 6 – 18 г.

4. Ако си задавате въпроси, доколко детето е готово за училище, добър начин да получите отговор е тестът на Пламен Калчев за училищна готовност. Той оценява както силните страни на детето, така и потенциалните дефицити, затрудняващи адаптацията. Макар, че тестът от 49 въпроса оценява основно началните езикови и математически умения, както и зрително-моторната интеграция, има отделен въпросник за родителя, който дава информация за поведенчески или емоционални трудности, взаимоотношенията с връстници и просоциалното поведение на детето. Все пак, училищната готовност не се отнася само до когнитивната, а и до социално-емоционалната зрелост.

5 . Добър начин да се оцени интелектуалното развитие е тестът на Уекслър. Това става с решаване на различни интелектуални задачи. Може да се използва във връзка с определяне на училищна готовност, умствено изоставане, затруднения в развитието на училищни умения, разграничение на типичен от високо функциониращ аутизъм, необичайно висок интелект и др.

Станислава Чуринскиене е специалист по ранно детско развитие, както и член на Българското дружество по авиационна, морска и космическа медицина. Тя е председател на сдружението "Всяка дума", което се занимава с ранна интервенция на деца със затруднения в развитието и съвместна изследователска дейност с ВМА - Варна.

За контакти: stanislava.ciurinskiene@abv.bg

 

Коментари
Последни видеа

Всяко утро

01 февруари 2023 г.