Пирамидата на детското развитие

Месец по месец, обяснена от Станислава Чуринскиене

Снимка: Shutterstock

Младите майки често чуват съвета „Не сравнявай бебето си с останалите, всяко се развива по свой начин”. Това е вярно, но съществуват широки граници, в които бебето трябва да е постигнало определени задачи на развитието, като обръщане от гръб по корем, сядане, прохождане. Значителното отклонение от тях може да е сигнал за проблем в развитието, който да изисква консултация със специалист.

Естествено е родителите на първо дете, които нямат база за сравнение, да забележат закъсненията едва, когато то наближи втората годинка и не проговаря. Речта е най-често използваният от родителите маркер за нормално детско развитие. Той обаче е късен индикатор и е върхът на развитийната пирамида. За да се стигне до реч, детето трябва навреме да е изпълнило редица други задачи.

Контрол на главата

Първата задача на развитието за детето е да установи добър контрол на главата. Това е редно да се случи от 1-и до 3-ти месец, за да се осигури по-нататъшното еволюиране на позата на детето към седеж и изправено положение. Закъснение в тази задача е прогностичен фактор за забавяне в цялостното двигателно и речево развитие.

Волево хващане на предмети

Снимка: Shutterstock

Ето я втората важна задача по пътя към езика. Съзнателното посягане към предмет е добре да се случи около 4-ия месец и се разгръща напълно до 9-ия. То има отношение към доброто развитие на зрително-моторната координация (координацията око-ръка), която е изключително важна за всеки вид обучителен процес.

Хващането и манипулирането с предмети е източник на опит, който бебето ще използва за постигането на много други цели. Езиковите понятия се усвояват първо чрез действията, за това между 8-ия и 10-ия месец малкото би трябвало да започне да осъзнава предназначението на предметите и да постави началото на целевата им употреба. Например да допира чашката до устните си.

Това осъзнаване трасира пътя на имитацията – основно умение, чрез което децата учат.

Поставяне на предмети в устата

Започва около 6-ия – 7-ия месец и има отношение не само към произнасянето на съгласните звуци, но и към цялостните езикови способности в бъдеще.

Сядане

Снимка: Shutterstock

Би трябвало да се случи между 6-ия и 8-9-ия месец. То позволява на детето да опознава по нов начин обектите и околния свят, защото увеличава зрителния му обхват, но и освобождава ръцете, с които то вече може да изпълнява движения. Това е нужно за развитието на координацията око-ръка.

В същия период се появява и т.нар. „лепетна реч“ – вокални експерименти с произнасяне на звуци, които с времето се усложняват и се групират в срички. Закъснение при появата на лепетна реч е сигурен признак за очаквано закъснение в речта.

Пълзене, изправяне и прохождане

Снимка: Shutterstock

Пълзенето (7-9 м.), изправянето (10-12 м.) и прохождането (способност на детето да направи самостоятелно 5 крачки (11 – 14-15 м.) са следващите задачи на развитието, които дават възможност на малкото човече да експериментира с отдалечени в пространството предмети и да трупа опит.

Препоръчително е обаче родителите да не чакат детето да закъснее за „широката норма” - горната граница за изпълнение на задачите на развитието. „Не се тревожи, детето е по-лениво /мързеливо и ще го направи, когато е готово” е съвет, който се чува не само от родители, но все още и от педиатри.

„Ленивостта” обаче може да е и сигнал за промени в мускулния тонус, сензорната интеграция и т.н. За това, при преминаване на средния срок, е добре родителят да започне целенасочено да стимулира детето и да му помага да усвои съответната дейност. Това се случва с упражнения, игри, масажи и занимания, които стимулират сензорната интеграция.

Станислава Чуринскиене е специалист по ранно детско развитие, член на Българското дружество по авиационна, морска и космическа медицина и председател на сдружение „Всяка дума“, stanislava.ciurinskiene@abv.bg

Коментари
Последни видеа