Четвъртокласниците са се справили успешно с малките матури

Това показват резултатите от външното оценяване

08 юни 2021 г.

Снимка: Shutterstock

Средната оценка от националното външно оценяване след IV клас е Много добър (5), съобщи Нова. Като това са резултатите и от двата изпита - български език и литература, и математика. Средният брой точки по двата предмета е съответно 37,25 и 31,57 от максимум 50, съобщиха и от Министерството на образованието.

На изпитите са се явили 98% от четвъртокласниците, а с отлични оценки и по двата предмета са 8919 ученици. Има обаче и такива, които са изкарали Слаб (2) и по Български език, и по математика. Това са 2393 деца.

През тази учебна година националното външно оценяване в IV клас се проведе в нов формат, информира Нова. Целта е да се измерят резултатите, заложени в стандартите за общообразователна подготовка и в новите учебни програми при равнопоставеност на учениците на национално равнище. Изпитът по български език и литература включваше диктовка от аудиофайл, директно попълване на отговорите върху лист за отговори. Оценяването се проведе анонимно в електронна среда. Участваха оценители от цялата страна. Всичко това прави несъпоставими резултатите от 2021 г. с предходните години, съобщиха от МОН.

Регионите с най-високи резултати и по двата предмета по традиция са София, Смолян, Варна и Русе. Училищата с най-високи резултати по български език и литература са само от столицата. Сред отличниците по математика са училища от Стара Загора, Русе, Пазарджик, основно училище от с. Труд и столицата.

Резултатите по български език и литература показват, че учениците имат добри знания от началните класове и демонстрират отработвани в годините умения. Около 2/3 от четвъртокласниците са работили сравнително добре по творческата задача, но създаването на цялостен, свързан и граматически правилен текст продължава да е предизвикателство.

Подобни са и наблюденията върху резултатите по математика. Във висока степен са усвоени аритметичните действия и учениците успешно решават познати задачи, но ги затрудняват задачите, които изискват мислене.

Предстоят конкретни анализи на индивидуално, училищно и регионално равнище, както и планиране на адекватни мерки за преодоляване на констатираните слабости и пропуски. Особено внимание ще се обърне на подготовката на децата с резултати под 25 точки.

Всеки родител може да провери постиженията на детето си, като влезе в системата с входящ номер от служебната бележка и ЕГН на ученика. Системата визуализира три полета – реалния брой точки от съответния тест, този резултат като процент от максималния брой точки, както и оценката по шестобалната система. Резултатите, вписани във второто поле, ще бъдат отразени и в удостоверението за завършен начален етап на основно образование, допълва Нова.

Коментари
Последни видеа