Реклама

Стандартни позиции

Банер Име Среднодневни уникални посетители Гарантирани дневни импресии Цена на 1000 импресии Визуализация
M1 Leaderboard (728x90)     20,00 лв. преглед
M2 Horizontal Megaboard (960x200)     25,00 лв. преглед
M3 Half Page Banner (300x600)     22,00 лв. преглед
M4 Medium Rectangle (300x250)     20,00 лв. преглед
M5 Medium Rectangle (300x250)     16,00 лв. преглед
M6 Half Page Banner (300x600)     18,00 лв. преглед
B1

Horizontal Megaboard (1140x200)

Лява вертикална греда (160x800)

Дясна вертикална греда (160x800)

    32,00 лв. преглед
B2

Лява вертикална греда (160x800)

Дясна вертикална греда (160x800)

    30,00 лв. преглед

Нестандартни позиции

Банер Име Среднодневни уникални посетители Гарантирани дневни импресии Цена на 1000 импресии Визуализация
O4

Videostitial (640x480)

(планира се показване само на уникални посетители)

    30,00 лв. преглед
S1 Sticky Scroll (150x150)     16,00 лв. преглед
O1 Transparent Video Overlay (300x250)     35,00 лв. преглед
F1 Footer (1920x100)     18,00 лв. преглед
C1 Peel Away     22,00 лв. преглед
C2 Corner (140x80)     18,00 лв. преглед
O2 Rollband (750x200)     30,00 лв. преглед
O3 Rollband Video (550x200)     35,00 лв. преглед
V2 Video (300x250)     22,00 лв. преглед
F2 Filmstrip (300x600)     25,00 лв. преглед
H1 Fasha (1920x50)     13,00 лв. преглед

Позиции за мобилни устройства

Банер Име Среднодневни уникални посетители Гарантирани дневни импресии Цена на 1000 импресии Визуализация
M101 Leaderboard (320x50)     12,00 лв. преглед
M102 Leaderboard (320x50)     8,00 лв. преглед
M103 300x100     14,00 лв. преглед
M104 300x100     10,00 лв. преглед
M105 Medium Rectangle (300x250)     18,00 лв. преглед
M106 Medium Rectangle (300x250)     14,00 лв. преглед

За рекалама, моля свържете се с нас на adv@noviteroditeli.bg​.

Последни видеа