Половината родители смятат частните уроци за задължителни

В Деня на народните будители стартира и портал за учебни материали за преподаватели

01 ноември 2021 г.

Снимка: Shutterstock

Половината родители смятат частните уроци за задължителни, за да бъде прието детето им в желаното училище. Това показва проучване на образователната платформа Научи.бг сред 400 български родители, учители и ученици.

Проучването, проведено през септември, изследва настроенията на трите ключови групи спрямо онлайн инструментите, дистанционното обучение, частните уроци и иновативните методи на преподаване.

Над 50% от анкетираните ученици също са на мнение, че не биха могли да влязат в желаното от тях училище без допълнителна извънкласна подготовка. Най-често учениците смятат, че частните уроци биха им помогнали при подготовка за предстоящ изпит или матура, както и при затруднения с определен предмет.

Повече от 80% от анкетираните родители посочват, че изучаването на предмети чрез иновативни и интерактивни методи води до повишаване на знанията на децата. Едни от основните фактори, които са от значение, когато учениците потърсят допълнителни уроци, са квалификацията и опитът на учителя (63.2% от анкетираните ученици). На същото мнение са и над 2/3 от анкетираните родители.

За учениците най-важни се оказват начинът на преподаване на учебното съдържание, както и добрата комуникация между учител и ученик.

Повече от половината анкетирани учители (55.8%) са провеждали индивидуални онлайн уроци и биха провеждали такива уроци, ако досега не са го правили. Учителите виждат и допълнителен положителен ефект от онлайн уроците – по-уверено използване на дигиталните технологии и възможността за използване на повече, разнообразни и иновативни методи на преподаване. Според учителите сред най-положителните промени при учениците при онлайн уроците е подобрената комуникация с учениците им.

Детайлното проучване е проведено по инициатива на образователната платформа Научи.бг. Целта му е да провери нагласите и мненията на трите ключови групи - ученици, учители и родители, към онлайн формата на обучение, частните уроци в България и влиянието на новите условия върху всяка от сферите на образованието.

Коментари
Последни видеа