Умни и осъзнати

Качественото образование създава будни и щастливи деца, които да станат успешни хора в бъдеще

20 септември 2021 г.

Снимка: Образователна група "Светлина"

Икономика 4.0 влезе бързо и неусетно в живота ни, а Образование 4.0 е реалност само за предварително подготвените още преди пандемията.

За да е спокоен за бъдещето на детето си, съвременният родител е наясно, че не е достатъчно то да има само високи академични успехи. Важно е децата да са живели и попили умения в среда на здраве и осъзнатост.

Образователна група (ОГ) „Светлина“ – верига от частни детски ясли, детски градини, основно училище и първата в България гимназия за дигитални науки – всички те с билингвално преподаване на английски език, повече от десетилетие се подготвя за тези съвременни тенденции.

Днес вече всички са наясно, че 80% от познатите ни професии до 10 години ще изчезнат. Пандемията ускори цифровизацията на образованието във всичките му степени. Само за подготвените обаче този преход се случи без стрес и с качествен резултат за всичките страни: деца, педагогически експерти и родители.

Основните изисквания за иновативно мислене и усвоени умения, като:

- самостоятелност и самомотивация;

- адаптивност и гъвкавост;

- креативност и екипност;

- доброволчество и социална мисия,

са важни стандарти, които остават чужди и слабо приложени в българската образователна действителност. За сметка на тях продължава неистовата конкуренция за цифрова или точкова оценка.

ОГ „Светлина“ винаги е с крачка напред, подготвяйки родители и учители за изграждане на таланти за бъдещето. Образователните им програми са фокусирани върху модерните и иновативни модели на обучение, които загърбват остарелите практики, при които децата са принудени да наизустяват и възпроизвеждат факти, теории и стари знания. Този подход на учене вече е отживелица при наличието на изкуствен интелект, и то толкова бързо саморазвиващ се в епохата на машинно самообучение.

През новата учебна 2021/2022 г. ОГ „Светлина“ ще отговори на тези закономерни тенденции

с откриването на STEAM пространство (съкратено от англ. ез. – наука, технологии, инженерство, изкуства и математика). Новата среда за учене и живеене в основното училище има за цел да надстройва утвърдената вече система за холистичен подход. Липсата на този подход при дигитализацията обуславя ниско ниво на реализирани ползи за всички участници в образователния процес днес. И ако всички сега откриват STEM пространства, „Светлина“ предлага много по-актуален стил. Математиката, логиката, физиката и т. н. безспорно са важни за новите професии на бъдещето, но без интегрирането им с различните видове изкуства и най-вече изучавани през холистична призма, те ще си останат неприложими за новите нужди на бизнеса. И отново някои родители ще се окажат с инвестиции в децата си, неприложими за нуждите на развитата бизнес среда.

ОГ „Светлина“ прави силна заявка за комплексна образователна реформа, актуализация на учебните програми, разпространение на иновациите, разширяване на обхвата, надграждане на успешни практики, ориентация към STEАM и развитие на когнитивните умения.

Новата учебна година „Светлина“ ще посрещне с още една слънчева и просторна база за ясли и детска градина в столичния квартал Люлин. Така ще се разширят възможностите за нов тип обучение, възпитание и отглеждане на най-малките деца. Тази възраст у нас често се подценява за въвеждането на иновативни образователни методи. Колкото по-рано родители и педагози упражняват 13-те вида интелигентност до 4-годишна възраст, толкова по-успешни ученици ще имат в академично отношение по-късно. Заедно с утвърждаване в този ранен период на осъзнати навици и умения!

Коментари
Последни видеа

Ако ти ме помниш

25 октомври 2021 г.