Умните обичат да учат, но не и надарените

8 типа интелект и разликите между талантливи и способни

25 февруари 2023 г.

Снимка: Guliver / iStock

Когато бил малък, Томас Едисон се върнал вкъщи с бележка до майка си от учителя, който твърдял, че синът ѝ няма големи възможности. Едисън определено не бил глупав, той бил наистина надарено дете.

Един от учителите на Алберт Айнщайн веднъж заявил, че той е „затворен и винаги потопен в своите глупави мечти.“ Може би точно тогава малкият Айнщайн е развивал своите умствени способности, благодарение на които се е превърнал в най-големия физик в историята. Какво, по дяволите, не е било наред с учителите по онова време?

Умствените способности е много трудно да бъдат измерени – това не бива да се забравя.

Националната асоциация за надарени деца в САЩ (NAGC) определя талантливостта като „способност... значително над нормалната за възрастта на детето.” То може да бъде надарено в една или повече области, включително:

- Художествена

- Креативна

- Интелектуална (IQ)

- Лидерска

- Академична: язици, математика или науки

“Талантливите деца знаят 60% от програмите в детските градини още в първия ден от заниманията“, твърди асоциацията.

8 типа интелект

Най-вероятно има много повече типове интелект, от представените по-долу.  Професор Хауърд Гартнър от Университета в Харвард извежда теория на множествения интелект, включващ 8 аспекта:

1. Телесно-кинестетична интелигентност: физическите способности, подвижността, координацията на движенията, контролът над тях, умението за боравене с предмети. 

2. Вътрешноличностна: вътрешните способности, самоосъзнатостта или анализ на собствените убеждения, емоции, цели и мотивации.

3. Междуличностна: взаимодействието с околните и разбирането им – вербално и невербално общуване, възприемчивост на чуждите настроения и темперамент.

4. Логико-математическа: умение за вникване в абстрактни и сложни идеи, дедуктивно мислене, работа с числа, определяне на модели.

5. Музикално-ритмична: умението да различаваме височината на звука, ритъма и тоналността, движенията в такт с музиката, създаването, научаването и възпроизвеждането на музика.

6. Натуралистична: връзката с околната среда; отглеждане на естествени продукти (плодове и зеленчуци); естествени умения за оцеляване; познания за животни, растения и др.

7. Вербално-лингвистична: разбиране и използване на езика, говорни и писмени навици; изменение на ритъма, силата и интонацията; памет за лица и фини детайли.

8. Визуално-пространствена: възприемане на картини и изображения, пространствено ориентиране, визуализация на обектите.

Различията между “надарени” и “способни”

Надарените деца не са просто умни.

Това ще ви послужи за начално разбиране на това каква помощ точно е нужна на детето, за да стане успешен човек. Кристофър Тайби, специалист в областта на образованието на надарените деца, описва четирите принципни различия между нарадените и способните:

Умните учат упорито, а на надарените бързо им става скучно

Умните деца са мечта за всеки учител – никога не закъсняват, държат се добре и се трудят упорито. В резултат получават добри оценки. Умното, но не и надарено дете с голяма вероятност ще преуспее в обикновената училищна обстановка, доколкото основната му мотивация са хубавите оценки и признанието. В това е и големият проблем на надарените деца – нито оценките, нито „Браво“ от учителите ги мотивират.

Надарените за щастие вече знаят правилните отговори, като за това не полагат особени усилия. В обикновена обстановка в клас това може да породи проблем. Без вътрешен стимул и външна мотивация надарените просто се потопяват в своя богат вътрешен свят.

Умните знаят отговорите на въпросите, а надарените задават въпроси

На умните им се получава добре да обработват и помнят информация. Тази способност, в комбинация с упорито учене води до сериозни успехи. На надарените им е нужно доста по-малко време, за да запомнят материала и в резултат им става скучно да слушат урока, като могат просто да направят тест и да продължат по-нататък.

Но тъй като любопитството на надарените деца е пословично, те се интересуват да задълбаят повече и да узнаят абсолютно всичко, което е възможно по темата.Те ще си задават въпроси, ще използват гугъл или книги, за да открият отговорите. Новите знания запомнят без да полагат особени усилия, затова и в началото на урока знаят доста повече, отколкото може да им обясни учителят.

Умните деца обичат уроците, а надарените - не

За умните деца класната стая е идеална среда, но с надарените нещата стоят по-различно: тяхната несъвместимост с традиционната учебна обстановка води до липса на мотивация. Благодарение на двете крайности – прекомерно любопитство и силна скука, надарените деца често стават самоуки и вземат в свои ръце отговорността за собственото си образование. За разлика от училищата, самообразованието позволява да се удовлетворяват потребностите на детето от ефективно обучение.

Способните деца са умни, докато надарените деца са оригинални

Великите новатори в историята – Леонардо да Винчи, Никола Тесла, Греъм Бел, Томад Едисон, Бил Гейтс, Стив Джобс… днес ги наричаме „надарени“. Трябва да отбележим, че не всички от тях са имали добри оценки в училище.

За много от надарените деца най-важното е да въплътят своите идеи в живота. Когато някакъв учебен предмет привлече вниманието им, те не само искат да учат, но и прилагат знанията на практика. Нестандартното мислене и това, че ги тегли към иновациите е причина, поради която алтернативното образование е най-оптималният вариант за тях.

А ето и 15 признака, че детето ви има дарба.

Източник: powerofpositivity.com

Коментари
Последни видеа