Дуално обучение по новата за България професия „Спедитор-логистик“

Докато я усвояват, учениците трупат трудов стаж и получават възнаграждение

24 март 2017 г.

ADVANTAGE AUSTRIA/Стопанска камара Австрия и ПГТ „МАКГАХАН“ предлагат на кандидат-гимназистите за учебна 2017/2018 г. обучение по дуална форма по новата за България професия „Спедитор-логистик“, специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“.

Обучението ще се провежда в рамките на вече успешно стартиралия австрийски проект „Дуално обучение в България“ под надслов „Готов ли си да „изучиш практиката?“.

Паралелно с теоретичното си обучение учениците от тази паралелки ще имат възможност в XI и XII клас да усвоят спецификите на дадената професия в реална работна среда във фирмите партньори. Освен това те ще трупат трудов стаж и ще получават трудово възнаграждение за времето на практическото си обучение.

Обучението по теория и практика ще се осъществява по нови учебни планове и програми, изготвени от група експерти на гимназиите и фирмите партньори и одобрени от МОН, така че да отговарят на съвременните нужди на бизнеса и конкретната професия.

В края на обучението си учениците, завършили дуална форма на обучение, ще получат освен свидетелство за придобита професионална квалификация трета степен – гарант за усвоени професионални компетентности, също така и диплома за завършено средно образование, което ще им позволи достъпа до висше учебно заведение.

Работодателите не обвързват обучаваните ученици със задължение за работа след завършване на гимназиалния курс, но предлагат работно място във водещи в бранша фирми и възможности за кариерно развитие на мотивираните и заинтересованите.

ADVANTAGE AUSTRIA/Стопанска камара Австрия успешно реализира през последните две години паралелки по дуална форма на обучение в България по специалностите: „Търговия“, „Мехатроника“, „Машини и системи с ЦПУ“.

От настоящата учебна година предстои и формирането на паралелки по професиите „Електротехник“ и „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“.

Интересът от страна на фирмите и гимназиите в страната към дуална форма на обучение постоянно нараства.

Партньори на ПГТ „МАКГАХАН“ са световноизвестните и водещи в бранша си фирми:

Проектът се подкрепя и от Национално сдружение на българските спедитори (http://nsbs.bg).

Коментари
Последни видеа