Лаборатория за научно-приложни изследвания отвори врати в бизнес университет

Тя е без аналог у нас

18 октомври 2018 г.

За да създаде иновативни и ефективни решения за българската икономика и бизнес – проект, който има потенциал да промени пазара за научно-приложни изследвания у нас, Висшето училище по застраховане и финанси създаде Лаборатория за научно-приложни изследвания. В нея студенти, докторанти и професори от различни научни направления ще могат да разработват проекти по значими социални и икономически теми.

Една от основните функции на новия научно-приложен център е да осигурява трансфер и обмен на знания между националния и международния научно-технически пазар, както и да открие правилния инструмент за прилагането им у нас. Сред основните цели на Лабораторията е чрез ефективните проекти и решения, които създава, да стане част от цялостния процес при формиране на държавни стратегии и политики.

Новият център дава още допълнителни възможности на екипи от България и Европа да провеждат изследвания и насърчава участието на учените в различни проекти, финансирани от ЕС. По този начин ВУЗФ цели да активира връзката между научно-приложните изследвания и корпоративния пазар у нас.

Основните направления

Експерти от ВУЗФ и бизнеса вече работят в направленията „Икономика“, „Финанси и финансов мениджмънт“, „Бизнес мениджмънт и маркетинг“, „Застраховане и пенсионно осигуряване“, „Информационни и комуникационни технологии“ и „Международни докторски и магистърски програми и проекти, международно сътрудничество“.

Редом с научно-приложния труд, който ще генерира, Лабораторията периодично ще дава и трибуна за професионални дискусии с представители на държавните институции и бизнеса по актуални теми и проблеми в сферата на тези направления.

На 30 октомври ще се проведе първата такава кръгла маса, където на фокус ще бъде предстоящата реформа в здравеопазването.

„Нашата Лаборатория за научно-приложни изследвания няма аналог у нас. Световната практика е показала, че университетите не само могат, но и трябва да участват в развитието на една страна, като генерират решения и задават тенденции. Всеки университет трябва да служи като интелектуален резервоар за иновативни идеи. Радостен съм, че през годините ВУЗФ успя да се утвърди като такъв и даде възможност на професори, студенти и докторанти да създадат проекти, които намират приложение в корпоративния свят. Сега, откривайки Лабораторията, очакваме този процес да се ускори и да дадем своя принос както за развитието на икономическото образование в България, така и за икономиката в страната“, заяви доц. д-р Григорий Вазов, ректор на бизнес университета.

Повече информация може да откриете на уебсайта на Лабораторията -  https://vuzflab.eu/.

Коментари
Последни видеа