Детето да учи втори език от най-ранна възраст

5 ползи според специалисти от Play English Conference

Снимка: Shutterstock

Има ли полза детето да учи чужд език? На каква възраст е най-добре да започне обучението? Какви са предимствата от усвояване на втори език?
На тези въпроси отговарят специалисти от САЩ, Великобритания и Русия.
Психолози, логопеди, музиканти и лингвисти от трите страни участват в онлайн конференция Play English Conference.

Те сочат 5 причини, които могат да мотивират родителите.

1. До 7-годишна възраст детето усвоява езика на принципа на матерния, сочат изследвания в областта на невролингвистиката. С други думи, то несъзнателно попива фонетичната, морфологична и синтактична структура на езика, което в бъдеще позволява свободно да борави с него.

2. Дете, което в ранна възраст е започнало да говори на английски, няма никаква езикова бариера. А тя се явява основна пречка пред тези, които по-късно започват подготовката си по чужд език.

3. Изучаването на втори език помага за усъвършенстване на матерния, защото детето се запознава със структурата на два езика и, без да осъзнава формира металигвистични познания за основите на всеки от тях. Това по-късно му помага при четене, правопис и за развитие на устната реч.

4. Благодарение на развитието на фонематичен слух и металингвистични знания, по-късно децата по-лесо усвояват и трети език.

5. Децата, които говорят два езика, имат по-добри когнитивни способности – памет, креативност, контрол и емпатия, сочат проучвания.

Източник: letidor.ru, адаптация Мона Василева

Коментари
Последни видеа