Заниманията с музика повишават успеха

Помагат за постижения в математиката и езиковите тестове

27 юни 2019 г.

Снимка: Shutterstock

Колкото по-усилено детето се занимава с музика, толкова по-добър е успехът му в училище. Музикалните занимания имат принос най-вече за постижения в математиката и при езиковите тестове.
Journal of Educational Psychology публикува резултати на канадски на екип от университета на Британска Колумбия от мащабно проучване сред средношколци. То установило, че тези от тях, които посещават музикални школи, много „по-добре се справят по математика и на езиковите тестове в сравнение с връстниците си.“  
Тези, които имат музикални наклонности са по-успешни в точните науки – валидно е и обратното.
Подобна закономерност е установена отдавна. Канадските учени обаче искали отново да проверят доколко достоверна е подобна корелация. Затова наблюдавали голяма група от над 100 хиляди ученици по време на изпити. Около 13% от тях се занимавали с музика и посещавали школи. Като сравнили резултатите им с деца, които не се занимават с музика, учените потвърдили заключението си.

„Заниманията с музика се отразяват благоприятно не само на успеха по математика, но също така и на този по физика, биология и хуманитарни науки. Децата, които изучават някакъв инструмент, свирят в оркестър или група, изпреварват по ниво на знания в тези дисциплини с около 1 година своите връстници“ , обясняват учените.
Според тях заниманията с музика влияят на развитието на различни способности – в зависимост от жанра учениците са по-успешни по математика, език или естествени науки.

Учените смятат, че овладяването на нотна грамотност, свиренето в оркестър или група, умението точно да управляваш и насочваш ръцете си, което е задължително при свирене на даден инструмент, допринася за развитие на мозъка и ускорява развитието на детето като цяло.

Мона Василева

Коментари
Последни видеа

Всяко утро

01 февруари 2023 г.