Учителка по физика включи мобилните телефони в учебния процес

Как г-жа Николова накара учениците си да внимават повече с тестове на смарт телефони

23 декември 2016 г.

Снимка: Guliver / iStock

С мобилен телефон в час – този въпрос навярно вълнува много учители, родители и ученици, но пред г-жа Николова той въобще не стои. Тя е категорично „за“, стига той да бъде използван в полза на учебния процес. И представя пред priobshti.se една своя идея, която наистина работи в нейните часове. 

Учител съм по физика и астрономия, предмет труден за всички ученици. За да се активизират те и да се повиши тяхното внимание в час, в края на всеки урок правя малък тест – игра. Този тест учениците го решават на мобилните си телефони.

На тези, които нямат смарт телефони, а те са малко, им давам аз (уточнявам, че раздаваните от мен телефони са стари, които някои ученици вече не използват и сами пожелаха да ги оставят в кабинета. Единственото изискване е да могат да се свързват с интернет).

Приложението, с което работя е Kahoot. Учениците знаят за предстоящия тест и затова са по-внимателни през часа, за да могат да се справят по-добре и да се класират на първите пет места. Той е с избираеми отговори и съдържа теми от новия материал. Много често включвам логически и забавни въпроси, които допълнително ободряват учениците.

Например:

1. При гръмотевична буря първо виждаме, че светва, след това чуваме, че гръмва. Защо?

а) очите са по-напред от ушите;

б) светлината се движи по-бързо от звука;

в) звукът се движи по-бързо от светлината;

г)/ защото при буря винаги притъмнява.

2. Близо до Северния полюс се намира:

а) леговището на бяла мечка;

б) иглуто на ескимосите;

в) изгубена шейна с кучета;

г) южния магнитен полюс.


Целеви групи: Ученици от VII до XI клас.

Необходими материали: Компютър, проектор и Wi-Fi.

Предимствата на тези тестове са, че:

- дават информация за това доколко е усвоен новият материал;

- активизират учениците;

- учениците са по внимателни в час, защото всеки се старае да се класира на първите места;

- участват всички ученици;

- по-свитите и пасивни ученици имат възможност за изява;

- всички резултати могат да бъдат записани и коментирани;

- в края на всеки месец поставям една обобщена оценка.

Игровите методи допринасят за активизиране на учениците, за повишаване качеството на знанията и уменията;

за стимулиране на развитие на критичното и самокритичното мислене;

за формиране на положителна мотивация и познавателни интереси, на положително отношение към ученето и умствения труд;

за стимулиране на съревнованието между учениците.

Метод на работа в малка група (приложението позволява отборна игра) – с него се придобиват колективни умения и навици;

формира се отговорност, уважение и оценяване успеха на другия.

Споделих моята практика с колеги по математика от София-област под формата на открит урок. Идеята беше приета от повечето колеги. Но имаше и такива, които казаха категорично „не“ на мобилния телефон в час.

Даниела Николова – учител по физика и астрономия, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в град Сливница, област София. Тя представи своята добра практика и на Конференция Приобщаващо образование 2016.

 

Коментари
Последни видеа