Първата организация в помощ на семейства в риск навърши 10 години

SOS Център за обществена подкрепа „Шанс“ е променил хиляди съдби

23 февруари 2017 г.

Боряна Рашкова, ръководител на центъра и едно от семействата, които "Шанс" подкрепя

831 деца, 645 родители и 474 семейства - това не са просто цифри от статистика, а хиляди съдби, променени към добро, след като са получили подкрепа от SOS Център „Шанс“ в София. Той отпразнува 10-я си рожден ден със спомени за шанса да помага на:

- деца на възраст от 0 до 18 години

- родители, които имат трудности при отглеждане на своите деца;

- кандидати за приемни родители;

- одобрени и действащи приемни родители с настанени деца;

- кандидати за осиновители и осиновители.

SOS Центърът, който днес има мултидисциплинарен екип от социални работници, психолог, логопед, някога е бил основан от две жени Радостина Панева и Боряна Рашкова, ръководени от Мария Данчева от регионалния офис на SOS Children’s Villages International.

„Благодарение на многото и успешни партньорства с отделите за закрила на детето, организации, фондации и сдружения от НПО сектора, местните и държавните власти, както и подкрепата на индивидуални дарители и корпоративни партньори над 500 деца и техните семейства са получили еднократна помощ. Над 200 деца са включени в превантивна програма в училище“, разказва Боряна Рашкова, която сега ръководи SOS Центъра.

"Това беше първата организация, която работеше на терен. Екипът ходеше при семействата в риск – да влезеш в дома им, да усетиш миризмата, да подходиш с емпатия! Ние, отделите за закрила на детето, искаме да работим с тази организация, защото тя има свой собствен подход към случаите. SOS Детски селища е организация, с която можеш да планираш дългосрочни отношения и можеш да кажеш, че шансът е за всички нас“, сподели Денка Спирова, Началник Отдел Закрила на детето, Връбница.

SOS Центъра развива следните дейности и услуги:

- превенция на изоставянето;

- превенция на насилието над деца;

- превенция на отпадането от училище;

- реинтеграция на деца;

- оценка на родителски капацитет;

- обучение в социални умения и превенция на социално изключване;

- подбор, обучение и оценка на кандидати за приемни родители;

- подкрепа на деца, настанени в приемни семейства;

- подкрепа на приемни родители;

- обучение и оценка на кандидати за осиновители;

- подкрепа на осиновени деца и осиновители;

- психологическа подкрепа;

- логопедична подкрепа

Адрес: София, пл. „Райко Даскалов“ № 2А, тел. 02/9815158

Коментари
Последни видеа