Тайнството на кръщенето

Как да се подготвят за този ритуал родителите и кръстниците

Снимка: Guliver / iStock

Избор на точен момент за кръщенето, избор на кръстници, избор на храм, покупки на специфични атрибути за този ритуал, но преди всичко – яснота защо се прави, как и кога – това са нещата, пред които са изправени родителите на бебенца. Защото несъмнено кръщаването е важно събитие и за него е нужна и духовна, и материална подготовка.

Най-важното, което трябва да знаете за кръщенето

Това е първото и неповторимо тайнство, в което човек се приобщава към християнството, пречиства се от греховете и се подготвя за нов живот.

Свето кръщение се прави на всяка възраст, но не преди да се навършат 40 дни от раждането на детето.

То се извършва от свещеник и при него кръщавания се потапя три пъти в купела със светена вода и при всяко потапяне се произнася името на Отца, Сина и Светия Дух, с което символично се очиства от първородния грях.

Преди потапянето или поръсването с вода свещеникът помазва детето с миро, като прави с него малък кръст на челото, гърдите и ръцете - така освещава ума, чувствата и волята на кръщавания. Миропомазването е също така древно тайнство, за което се вярва, че чрез него Светия дух бележи душата на посвещавания с небесен и божествен печат.

Според ритуала кръщелникът се дарява с бяла дреха или кърпа като символ, че е получено опрощение на греховете. След това от косата на новокръстения се отрязва кичур, като знак, че е раб Божи.

Снимка: Guliver / iStock

По време на обреда кръстниците и родителите повтарят пред свещеника, че се отказват от греха и дявола, след това с бебето в ръце обикалят три пъти кръщелния купел.

Някои родители мислят, че решението за кръщаване човек трябва да вземе самостоятелно и осъзнато, затова не кръщават новороденото. Ако решите да го кръстите в ранна възраст, изберете кръстници.

Тяхната роля е да представят детето пред Бога, да бъдат негови духовни родители и те поемат грижата да го напътстват в бъдещия му живот и да бъдат негова морална подкрепа.

Не е задължително момичето да има кръстница, а момчето – кръстник, не е задължително и кръстниците да са кумове на родителите. Можете да изберете или кръстник, или кръстница, като те могат да бъдат роднини, приятели или изобщо хора, които уважавате. Бременни жени също могат да бъдат кръстници.

Не може обаче кръстниците да са в брак с някой от родителите на своя кръщелник, нито да встъпят в брак с него.

Други изисквания

Подберете момент, в който да не е прекалено студено или прекалено горещо.

В някои краища се спазват тридневни пости преди ритуала.

Кръстникът или кръстницата трябва да представят свое кръщелно свидетелство и да са запознати със символа на вярата. Те трябва да купят кръстче за поставяне на кръщавания, кърпа за него, кърпа и сапун за свещеника, както и малка китка за поръсване. Може кръстникът да подари на малкото малка икона с изображение на светеца, който го покровителства, например светеца, на когото е наречено.

За кръщавания е необходим само акт за раждане.

Кръщаването обикновено е индивидуално, но може да се кръстят и няколко деца едновременно, или пък, ако човекът, избран за кръстник, не е бил кръстен, може тайнството да се направи първо с него и след това той да стане кръстник на детето.

След края на ритуала обикновено всички си устройват семеен празник с най-близките.

Марина Атанасова
 

 

Коментари
Последни видеа