Как таткото влияе върху съдбата на дъщеря си

Стъпките, с които я формира като личност и като жена

22 ноември 2021 г.

Снимка: Guliver / Getty

Слабоволният, неинициативен или деспотичен баща създава далеч не най-добрия сценарий за отношенията на дъщеря си с мъжете.
Обикновено говорим за ролята на майката и как нейният модел на възпитание си отразява на децата. Тя наистина е най-важният човек, но отношенията на бащата с момичето, я оформят като личност, като жена и полагат основите на бъдещите ѝ отношения с мъжете.

1. Връзка баща-дъщеря: Помага ѝ да осъзнае пола си (момичето започва да се възприема като жена, копира женското поведение и го „репетира“ с баща си);
 

2. Създава доверие към мъжете (любящият, уверен, спокоен, търпелив баща показва на момичето, че външният свят не е толкова страшен, че може да разчитате на мъжа, че мъжът ще я защити и ще ѝ помогне за решаването на проблеми навън);

3. Създава адекватно самочувствие и правилна самооценка на момичето (ако татко каже покаже на момичето, че е красиво, умно, достойно, че има способности, то израства със самоуважение и самочувствие);

4. Създава образа на бъдещия съпруг (грижовният, любящ татко чрез своето поведение пази момичето от токсични взаимоотношения в бъдеще, показва ѝ как съпругът трябва да се отнася към жена си. И обратното - слабият баща принуждава момичето да стане силно, като същевременно упреква майката за нейната сила);

5. Помага за за социалната и професионална реализация на момичето в бъдеще (бащата може значително да разшири хоризонтите и сферата на интересите на момичето, да подкрепи нейния успех, да я напътства и съветва. Освен това личността на таткото често става модел, отправна точка за момичето в неговият живот).

6. Нарушената връзка с таткото или неговото отсъствие, деспотичният баща-насилник създава далеч не най-добрия сценарий за отношенията на дъщерята с мъжете. Понякога ѝ трябват години, за да разбере причините за своето нещастие и да се научи как да гради здравословни отношения с мъжете.

Лилия Ахремчик, адаптация Мона Василева

 

 

 

 

Коментари
Последни видеа