Както детето носи кестеновия лист

12 май 2019 г.

Снимка: Shutterstock

"Аз нося своята любов така,
както детето носи кестеновия лист -
(детето, което едва е проходило.)
Колко сериозно държи листа
ръката протегната, и колко е трудно
да уравновесяваш малките крачки
с огромната есен наоколо!
Капят, капят листата,
нашепвайки златни тайни,
които объркват вървежа.
Но малчуганът не ще се подхлъзне.
Той своя лист носи.
За своя лист се държи.
И тържествено отминава
във виелицата от златни листа."

Визма Белшевица, превод: Здравко Кисьов

Коментари
Последни видеа