Учителят, приятелят и врагът

17 май 2019 г.

Снимка: Shutterstock

"Този, който правилно посочва грешките ми, е мой учител, онзи, който правилно отбелязва верните ми постъпки, е мой другар, а този, който ме ласкае, е мой враг."
Сюн Цзе, китайски философ, последовател на Конфуций

Коментари
Последни видеа