БАН проектира игри, които подобряват двигателните умения

Жестов интерфейс помага на деца със специфични потребности

22 септември 2016 г.

Хуманоидният робот НАО за учене на поведения чрез имитация в тройна конфигурация дете-робот-терапевт

Иновативен модел, който дава възможност на децата със специфични потребности да подобрят двигателните си умения и социални контакти чрез игра бе представен в Банско.

В работната среща участваха представители на Института по системно инженерство и роботика към БАН, Университета в Ставангер, Норвегия и Югозападния Университет „Н. Рилски” – Благоевград, Дневен център за деца с увреждания “Здравец”- Банско и Дневен център за деца и младежи с увреждания “Символ на любовта” – Гоце Делчев. На срещата бяха представени резултатите от проекта „Методологии и технологии за повишаване на двигателните и социални умения на деца с проблеми в развитието”, съобщава Обекти.бг.

Проектът представя научни възможности за адаптиране на избрани компютърни игри към потребностите на децата с двигателни и социални нарушения чрез внедряване на компютъризирани технологии за разпознаване на движения на различни части от тялото. Използването на жестов интерфейс при деца с минимални физически умения на ръцете например развива социалните контакти между децата в резултат на споделянето на общо място за игра.

Атрактивността на такива игри, в които движенията на части от тялото са интерфейс към играта и достъпността им не само в учебна, но и в семейна среда, мотивира и ангажира физическата активност. Компютърните игри и интерактивните сценарии с хуманоидни и нехуманоидни роботи са ценни с това, че при тях има много движение и работа с реални предмети, разказват експертите.

В срещата участваха учени, разработили игрите, студенти, преподаватели и ресурсни учители от Благоевград, представители на областната агенция „Социално подпомагане и закрила на детето“ в Благоевград, „Комисия за децата, младежта и спорта“ към Столична голяма община, родители на деца със специални образователни потребности и практикуващи логопеди, специални педагози и психолози от Дневен център „Здравец” в Банско и ДЦ „Символ на любовта” в гр. Гоце Делчев.

„Вярвам, че въз основа на резултатите от проекта ще успеем да изградим иновативна визия за играта и фундаменталната ѝ роля за физическото, когнитивното, емоционално и социално развитие на всяко едно дете. 

За 16 месеца екип от 21 експерти и практикуващи в областта на инженерните, медико-социалните и педагого-психологическите науки проектира, разработи и тества компютърни игри на голям екран, при които подпомага децата да играят чрез жестове, както и интерактивни игри с хуманоидни и нехуманоидни роботи за обучение в двигателни  и социални умения на деца със специални  потребности. За първи път в България бе въведен хуманоидният робот НАО за научаване на поведения чрез имитация в тройна конфигурация дете-робот-терапевт“, обяснява координаторът на проекта доц. д-р Анна Лекова, ръководител секция „Интерактивна роботика“ в Института по системно инженерство и роботика – БАН.

 

Коментари
Последни видеа