Mедицинските бележки за отсъствие - с номер на амбулаторен лист

Мерки за затягане на контрола над ученическите отсъствия от час

Снимка: Guliver / iStock

Извиняването на отсъствията на учениците по болест вече става с медицинска бележка, в която лекарите посочват номер от амбулаторния лист, от документ за преглед в спешен кабинет или от болница при лечение, съобщава МОН.

След разговори между министъра на образованието Меглена Кунева и министъра на здравеопазването Петър Москов са предприели действия за стриктно регламентиране на случаите на отсъствие от училище по медицински причини, както и за документиране и контрол на тези случаи.

Министър Москов е поискал директорите на регионалните здравни инспекции да информират всички лечебни заведения на територията на областта за новите изисквания за издаване на медицински документи. 

Отсъствие от училище по медицински причини, свързани със заболяване, което налага лечение в домашни условия; диагностични или лечебни процедури в амбулаторни условия или други обстоятелства, свързани със здравето, се удостоверяват от лекар в лечебно заведение за първична или специализирана медицинска помощ, център за спешна медицинска помощ или спешно отделение на лечебно заведение за болнична помощ.

Удостоверението е въз основа на данните от анамнезата, обективния статус от извършения преглед, резултатите от извършените изследвания и поставената диагноза, отразени в медицинската документация - амбулаторен лист за лечебните заведения за извънболнична помощ, фиш за обслужен спешно болен за центровете за спешна медицинска помощ или лист за преглед на пациент в консултативно-диагностичния блок. 

Необходимостта от отсъствие от училище по медицински причини е в отделен документ „Медицинска бележка“, която се попълва и подписва от лекаря, извършил прегледа на ученика и се подпечатва с печата на лекаря и/или лечебното заведение. 

В нея задължително се вписва номерът и датата на документа за преглед. Изписването на номера и датата на документа се поставя под коректно изписаната диагноза с посочен код на заболяването. Дните, посочени в медицинската бележка, не може да предхождат датата на извършване на прегледа, посочена в амбулаторния лист.

Отсъствие от училище след болнично лечение се удостоверява от лекар от лечебното заведение за болнична помощ или от общопрактикуващия лекар на ученика. В този случай в бележката, вместо номер и дата на документа за преглед, се посочва номер и/или дата на издадената епикриза.

Указанията на здравния министър са лекарите, издали медицински бележки, да предоставят при поискване на контролните органи на Министерство на здравеопазването (РЗИ и ИАМО) информация за издадените медицински бележки и свързаната с това медицинска документация. Москов е поискал директорите на РЗИ да проведат срещи с директорите на регионалните управления по образование, за да си сътрудничат. 

 

Коментари
Последни видеа