Стандартите на СЗО за грижата на майка и бебе

Предписанията са с цел намаляване на заболяванията и смъртността

Снимка: Guliver / iStock

С цел предотвратяване на след- и околородилната заболеваемост и смъртност Световната здравна организация (СЗО) наскоро публикува рамка за измерване и подобряване на качеството на здравната грижа за родилки и новородени във всички здравни заведения по света.

Предписанията съдържат осем основни стандарта за висококачествена грижа и подробен списък от мерки, чрез които може да се установи къде качеството ѝ не е достатъчно добро.

Блогът Maternal Health Task Force обобщава най-важното:

Стандарт 1: Научно доказани практики за редовна грижа и овладяване на усложненията

- Своевременна, редовна оценка на състоянието на майката по време на предродилния процес и раждането;

- Редовна грижа за майките и новородените след раждане;

- Подходящо, своевременно лечение на прееклампсия/ еклампсия и на следродилна кръвозагуба;

- Подходящи интервенции при затруднено или забавено раждане;

- Незабавна стимулация и реанимация на новородени, които не могат да дишат сами;

- Подходящи интервенции за майка и бебе в случаи на преждевременно раждане;

- Подходящи, навременни намеси за жените и новородените, за да се избегнат инфекции;

- Без ненужни или вредни практики за жените или новородените.

Стандарт 2: Действащи информационни системи

- Пълни, точни и стандартизирани медицински картони;

- Механизъм за събиране и анализ на данни и обратна връзка с всяка болница.

Стандарт 3: Работещи системи за пренасочване към специалисти

- Своевременна оценка при приемането, по време на раждането и на ранния следродилен период, за да се установи дали има нужда от пренасочване към медицински специалист;

- Пренасочванията следват предварително установен план и може да бъдат въведени незабавно;

- Навременна обмяна на информация и обратна връзка между медицинските звена в случай на пренасочване към специалист или друго лечебно заведение.

Стандарт 4: Ефективна комуникация

- С жените и семействата им се споделя цялата информация за медицинската грижа;

- Ефективно общуване между жените и семействата им и медицинския персонал;

- При нужда координирана грижа между медицински и социални специалисти.

Стандарт 5: Уважение и запазване на достойнството


- Уединение и поверителност по време на контракции и раждане;

- Без унижение, насилие, дискриминация, пренебрежение или други зловредни практики към жените и новородените;

- Жените могат сами да вземат информирани решения във връзка с грижата за тях.

Стандарт 6: Емоционална подкрепа

- Жените могат да изберат кой да ги придружава по време на контракциите и раждането;

- Жените получават подкрепа, за да се засилят способностите им по време на раждане.

Стандарт 7: Компетентни, мотивирани кадри

- Постоянен достъп на майки и новородени до поне едно опитно при раждане медицинско лице и до поддържащ персонал;

- Медицинските лица и помощният персонал имат необходимите компетенции и умения;

- Отговорност на мениджърското и медицинското ръководство в създаването и прокарването на подходящи политики и на добра среда за персонала.

Стандарт 8: Достъп до основни ресурси

- Работещи, надеждни и безопасни съоръжения за вода, енергия, хигиенизиране и изхвърляне на боклук;

- Подходящ дизайн, организация и поддръжка на физическата инфраструктура;

- Достатъчно запаси от медикаменти, провизии и оборудване.

Пълният пакет нови стандарти на СЗО са в специален доклад за сваляне тук.

Коментари
Последни видеа