Как да реагираме на въпросите на децата, свързани с хората с увреждания

Отговорите търси кръгла маса „София – Не подминавай, а опознавай"

31 март 2018 г.

"Мамо, той защо не може да ходи?" "Татко, той болен ли е?" "А той бебе ли е?" Тези въпроси може да ви зададе всяко дете, разхождайки се в парка или на детската площадка. Но подготвени ли са родителите да отговорят коректно на тях?

Отговорното отношение и толерантност към хората с увреждания се възпитава от най-ранна детска възраст и изискват знание и информация - с тази идея фондация „Деца с проблеми в развитието”, в партньорство с район „Студентски“ по Програма Европа 2018 на Столична община свика кръгла маса, посветена на отношението на децата към различията на хората с увреждания вчера в Парк Хотел Витоша.

На срещата присъстваха представители на институции, неправителствени организации и родители. Кметът на район "Студентски" Димитър Дилчев заяви, че необходимостта от форуми, касаещи нуждите на хората с увреждания и поведението на родителите на деца в норма, е голяма, и администрацията ще продължи да помага и да работи активно, включвайки се и инициирайки събития и кампании.

Велина Белева, заместник-кмет на СО – район „Студентски“ и координатор на проекта, постави за разглеждане темата за готовността на българските родители да посрещнат адекватно въпросите на децата си, относно хората с увреждания. Тя предложи да се организират неформални срещи с родители и представители на екипа на проекта, които да помогнат за правилната комуникация.

Директорите на детски градини, които присъстваха на форума, единодушно подкрепиха идеята и обсъдиха конкретни съвместни действия.  

Основната цел на кампанията, според Анита Кънчева, проектен мениджър и председател на Фондация „Деца с проблеми в развитието“, е обединяване на усилията за постигане на позитивна промяна на обществените нагласи.

Коментари
Последни видеа

Бонсай

04 януари 2022 г.