Родителите не са виновни изцяло за житейския път на децата си

Всеки сам избира как да се справя в живота

Илюстрация: Shutterstock

Очевидно е, че нашата личност е формирана от възпитанието в семейството и наследяваме гени, които определят какво ще се случи с нас. Но всичко ли е въпрос само на това? И наистина ли основната отговорност за това какви сме ние, лежи върху нашите родители и генетиката?

Основните фактори

Тези,  които влияят върху психологичното и физическото  развитие на човека, е прието да се разделят на природни и възпитателни. Извън обслужването на физиологичните нужди, родителите оказват влияние върху всичко, което се случва с децата, включително формирането на тяхната личност, емоционалното им развитие и поведенческите навици.  

За съжаление, майките и бащите ни често повтарят грешките във възпитанието, които са допускани от техните родители. По този начин унаследяването на поведението се случва не чрез гените, а поради неосъзнатото копиране и пресъздаване на ситуации, с които човек се среща в детството.

В голяма степен моделираме себе си въз основата на това, как се държат нашите родители. И бихме могли да разграничим два основни типа влияние на родителското поведение върху детето:
- Детето копира начините и качествата на своите родители;
- Детето осъзнати прави всичко, така, че да не прилича на родителите си.

Много изследвания показват, че семейството, връстниците и социалния живот в детството, оказват значително влияние върху нашата самооценка и личност. До известен момент се смяташе, че гените определят на практика всичко у човека (например поведенчески проблеми и разстройства, като алкохолизъм, клептомания и т.н.), но през последните десетилетия изследванията на мозъка установиха, че средата, в която расте детето, влияе на бъдещия му начин на живот в много по-голяма степен, отколкото гените.

Защо обвиняваме родителите за всичко?

Децата непрекъснато се нуждаят от помощ, подкрепа и посока в живота, и търсят вината при липсата им у родителите. Естествено е и малките да идеализират мама и татко и имено затова техните грешки да оставят такъв отпечатък върху психиката. Когато родителите не знаят отговорите на всички въпроси, когато не са най-силните, смелите и справедливите, когато не знаят кое е правилно и кое не е, ние се разочароваме и в последствие с лекота ги виним за всичко на света.

И така, родителите естествено имат влияние върху детето, било то реално или въображаемо от малките. Но то е само част от едно голямо уравнение от формирането на личността на децата. Най-доброто решение е да се постараете да носите по-голяма отговорност за собствения си живот. Което не е лесна работа, защото непрекъснато, дори и като възрастни, сме свикнали да разчитаме на някого.

И ако не може да контролираме генетиката, моделът на поведение на нашите родители или събития от детството, винаги можем да коригираме и контролираме у нас тези реакции и поведение, които въпросните фактори провокират.

Текст: woman.rambler.ru, адаптация: Надя Горанова

Коментари
Последни видеа