Жените и децата страдат най-много от психични разстройства през пандемията

Как се отразява това конкретно на здравето

13 октомври 2021 г.

Снимка: Shutterstock

Пандемията COVID-19 е увеличила предизвикателствата пред жените и довела до съответните последствия за тяхната психика на работното място и вкъщи, показват резултатите от проучването „Headway 2023 - Индекс за психичното здраве“, обявени днес.

Изследването хвърля светлина и върху това как отпадането от училищната среда води до психични проблеми при 1 от всеки 3 деца.

Какво представлява индексът

Индексът е многомерна величина, приложена в държавите от ЕС и във Великобритания,  като част от Headway 2023 - инициатива, проведена от мозъчния тръст „Европейска къща Амброзети“  в сътрудничество с „Анджелини Фарма“. „Headway 2023 - Индекс на психичното здраве“ е създаден като мултидисциплинарна платформа за обмен на знание, която има за цел да предотврати, диагностицира, управлява и търси иновативни решения за облекчаването на тежестта на нарушенията на психичното здраве и асоциираната с това стигма на европейско и местно ниво.

Как се отразява на психичното здраве

Възстановяването след COVID-19 ни дава уникална възможност да приоритизираме психичното здраве в Европейската програма за психично здраве. Индексът Headway 2023 прави първото по рода си изследване на психичното здраве в европейските страни. Докладът подчертава степента на психични заболявания сред хората в трудоспособна възраст и спешната нужда работодателите да създадат подходящи системи за реагиране на нуждите на психичното здраве, каза Пиерлуиджи Антонели, СЕО на „Анджелини Фарма“.

Психичното здраве прехвърля границите на възрастта, пола, социалния статус и произхода, като психичните разстройства имат голямо влияние не само върху семейството, но и върху обществото. Индексът Headway 2023 взема под внимание всички тези фактори. Работата ни комбинира елементи и интервенции в политиките в областта на здравеопазването, социалните грижи и образованието в европейските страни и подчертава слабостите и успехите на държавите в отговора на нуждите на психичното здраве, каза Даниела Бианко, съдружник и директор на Здравното направление в мозъчния тръст The European House – Ambrosetti.

Продължението четете в Обекти.бг

Коментари
Последни видеа

Ако ти ме помниш

25 октомври 2021 г.