Как да отгледаме успешно дете, не отличник

Не усвояването на информацията, а анализът ѝ са по-важни

Снимка: Guliver / iStock

Успехът в училище е важен, но не e най-важен. Далеч по-съществено е да вкараме в главата на детето модели за социално взаимодействие, за отстояване на позициите и за изграждане позитивни нагласи на поведение.

„Ние се опитваме да направим от децата си компютри, които са пълни с факти. В това отношение машината винаги ще има предимство пред човека. Убедени сме, че усвояването на информация гарантира успех, а на практика тя затормозява развитието на човека“, обяснява Кейти Хирш-Пейсек, професор в университета „Темпъл“ във Филаделфия пред The Daily Mail.

Да пробваме с друг подход  

 „Сложете акцент на сътрудничеството, връзката, критичното разсъждение, креативността, иновациите  и увереността. Изброила съм качествата според степента на тяхната важност за формирането на детето“, обяснява Роберта Голинкоф от университета Делауер.

6-те "кита" на успеха

1. Сътрудничество. То лежи в основата на всичко, тъй като е свързано с това как човек взаимодейства с околните и как контролира изблиците и импулсивните си реакции. Това е важно не само в училищна възраст, но и по-късно в живота. 
Всичко, което детето прави в училище или вкъщи, трябва да се базирана сътрудничеството.

2. Общуване. То включва говорене, четене, писане и слушане.

3. Съдържание, базирано на общуването. Връзките, които прави хлапето, помагат за развитие на речта, стимулират желанието да чете, пише  и способността внимателно да слуша.
Съдържанието изцяло разчита на тези връзки. Защото, детето не може да усвои съдържанието, ако не се е научило да разбира добре езика.

4. Аналитично мислене. Когато езикът и информацията са усвоени, идва време за аналитичното мислене. И тайната е проста – като задаваме въпрос на детето и, когато получаваме отговор, не бива да го прекъсваме, нито да бързаме. Трябва да го оставим да говори  и да разсъждава.
Още по-добре е родителите да го  подтикват само да задава повече въпроси.  Това ще му помогне да разбере какво мислят другите.

5. Креативната иновация – това е следващата стъпка. Трябва да имате знания, преди главата ви да роди нещо наистина новаторско.  

6. Увереност в себе си. Тя е важна, ако искате детето да поема само разумни рискове.  

„Това, което постигнем с малките деца днес, ще е от значение за следващите 20 години“, обобщава проф. Пейсек, автор на книгата „Becoming Brilliant: What Science Tells Us About Raising Successful Children („ Да бъдеш блестящ: Какво ни казва науката за успешното отглеждане на децата“)

Мона Василева

Коментари
Последни видеа