Може ли сурогатната майка да предаде своите навици на бебето

От какво най-много се страхуват биологичните родители

Снимка: Guliver / iStock

По време на вътреутробното развитие у детето могат да се формират определени емоционални нагласи, твърдят някои психолози. В утробата бебето чувства настроението на родната си майка и неслучайно специалисти обясняват някои детски психотравми с това в какво емоционално състояние е протекло зачеването и износването на плода.

Но в тези случаи става дума за влиянието на детето от неговата биологична майка, и възниква въпросът дали дете, износено от чужда жена, може да получи някаква информация от нея? Методът в България е забранен и законът казва, че майка на детето е тази, която го е родила, дори и генетичният материал да не е от нея.

Но казусът е интересен и поражда много въпроси, най-вече от гледна точка на етиката и морала, затова търсим отговор и ви представяме мнението на акушер-гинеколог от руския център за репродукция и генетика „Нова клиника“ Аза Баловой.

Сурогатното майчинство е един от най-сложните за разбиране методи за асистирана репродукция. За тази процедура не е прието да се говори много-много - двойките, които се обръщат за помощ към нея, не са склонни да се разпростират по темата, а статиите в интернет обикновено са написани от хора, които са далеч от медицината.

За никого не е тайна, че детето, родено от "майка под наем", не си прилича по външност с нея, защото за оплождането са използвани полови клетки от биологичните родители. Някои законодателства забраняват строго сурогатната майка да бъде едновременно и донор на овоцити (женски полови клетки).

Така че генетично родство между нея не може да има. Как тогава би могла да влияе тази жена на детето, което износва?

Настроение

Съществува мнение, че нежеланите деца имат склонност към депресия, защото чувстват настроението на майката по време на бременността. Някои лекари обаче имат съвсем друга гледна точка: американски учени доказаха, че депресията има наследствена природа – у хората, склонни към меланхолия, нивото на генна експресия процесът, при който унаследяема информация от даден ген се трансформира в белтъчина или рибонуклеинова киселина, превишава нормата двойно.

Хранене

От какво зависят вкусовите предпочитания? Могат ли пристрастията на сурогатната майка да повлияят на вкуса на детето, ако храненето на плода зависи пряко от това какво яде бременната?

И тук отново се обръщаме към генетиката. Учени от Кралския колеж в Лондон сравнили любовта към определени видове продукти у няколко хиляди близнаци. В изследването участвали майки на близнаци на възраст от 18 до 79 г. Сред своите вкусови пристрастия те изброили плодове, зеленчуци, алкохол, месо, кафе, чесън и други продукти.

След като обработили получената информация, учените стигнали до извода, че нашите предпочитания в храната се определят на 50% от гените. Останалите 50% зависят от външни фактори и могат да се променят с времето.

Навици

Любов към спорта, към музиката, изучаването на чужди езици – тези неща могат ли да се предадат на детето от сурогатна майка? Сложно е да си представим механизма за предаване на навиците, още повече, че привързаността на детето към спорта, четенето или математиката в голяма степен са обусловени от възпитанието и социалните фактори.

Пренатални матрици

Това е доста по-сложна материя и още през 1975 г. психологът Станислав Гроф, доктор по философия и медицина, публикува труд, свързан с теорията за пренаталните матрици. Според него вътреутробния период на развитието може да наложи отпечатък на целия живот на човека. Психологът отделя четири етапа, всеки от които влияе на характера на детето. Този негов труд бива подложен на критики като антинаучен и от гледна точка на специалистите, теорията за пренаталните матрици е основана на волна трактовка на последователи на източната философия.

Така че ако се търси кратък отговор, може да кажем, че сурогатната майка не би могла да предаде нищо на детето, което износва.

Но съществуват и редица други въпроси около юридическата и организационна страна на сурогатното майчинство и сега ще изброим трите най-големи страхове на биологичните родители:

- Сурогатните майки често оставят детето за себе си

Най-сериозните опасения на биологичните родители са свързани с това, че жената, която износва тяхното дете, може да откаже да им го даде.

В някои страни законодателството действително допуска това, но на практика се случва изключително рядко.

Всички спорни моменти обикновено се свеждат до недостатъчно грамотно юридическо оформление на процедурата и неправилен избор на сурогатна майка. Освен, че тя трябва да бъде физически здрава, но трябва да бъде и мотивирана и психологически подготвена жена.

Не бива да забравяме, че в случай на отказ да предаде бебето на биологичните му родители, тя няма да получи уговореното парично възнаграждение и това условие задължително се записва в договора.

За да се избегне този проблем, изборът на сурогатна майка и правното оформяне на процедурата трябва да бъде направено от специалисти.

- Сурогатната майка може да увеличи сумата на възнаграждението, уговорено първоначално

Заради недостатъчно разбиране на детайлите в процедурата много биологични родители могат да се почувстват като заложници на ситуация, която зависи изцяло от волята на сурогатната майка.

И за да се спазят интересите и на двете страни, сумата за нейното възнаграждение трябва да бъде точно фиксирана в договора. Ако обаче договорът е устен, опасенията на биологичните родители са напълно оправдани.

- За регистриране на дете, родено от сурогатна майка, трябва да се премине през дълга съдебна процедура

В някои страни, в които има пълна или частична забрана на сурогатното майчинство, признаването на биологичните родители за такива наистина може да бъде затруднено.

Но където тази процедура е разрешена, регистрирането на детето, родено от нея, не изисква съдебна процедура и протича стандартно.

Адаптация Марина Атанасова

 

Коментари
Последни видеа

Мисия

17 юни 2019 г.