Тайните на убедителното представяне и в работата, и вкъщи

7 съвета, за да повярват в идеите ви

01 октомври 2019 г.

Снимка: Shutterstock

Всеки ден се сблъскваме със ситуации, в които трябва да убеждаваме хората за различни неща – от началниците да поискаме по-комфортни условия на работа, да представим бизнес план на инвеститорите, да основем фирма, да обясним на семейството защо е важно да направим това, а не онова, да накараме децата да ни повярват, че дисциплината е важна в живота…

Във всеки от тези случаи трябва да направим така, че да спечелим вниманието на хората, за да достигне до тях онова, което им съобщаваме. Представянето на идеите ни и защитаването им е цяло изкуство и в този своеобразен монолог увереността е само едно от правилата, които ще спечелят вашата публика. Ето няколко основни неща, които трябва да усвоите:

Правете това, от което ви е страх

Притеснителността е пречка за успешното представяне на каквото и да било, и най-лесно може да се преодолее като хванете бика за рогата – отивате и правите това, което буди страх у вас. Първоначално е ужасно, да, после изпитвате лек стрес, още по-нататък може да ви е все още некомфортно в тази ситуация, но накрая свиквате, обстановката ви става позната и започвате да плувате в свои води.

Например, стеснявате се да говорите пред много хора – тогава развийте уменията и на разказвач, като започнете да преразказвате сюжетите на филми, които сте гледали, пред близките си, разказвайте вицове на приятелите си, престрашете се да поведете разговор с непознат на улицата, докато стигнете до срещата в радиото, на която сте поканени да разкриете повече за авторски проект. Така можете да подобрите устната си реч, за която е важно не само да бъде разнообразна – подбирайте синоними, привеждайте убедителни факти и примери.

Отработете презентацията си, като репетирате първо пред въображаема публика и си давате сметка не само за това какво казвате, но и за движенията си – жестикулации, работата с компютър, позата, в която стоите. После потренирайте пред семейството.

Проучете аудиторията си

Ако са напълно непознати хора, имайте предвид на каква възраст са, какви са интересите им и други подробности, каквито можете да проучите предварително, защото представянето ви зависи пряко от това. Подберете правилна лексика спрямо слушателите си, това какви аналогии ще разберат те, какви шеги са уместни в тяхната компания и уместни ли са изобщо. Задачата им е да ги заинтригувате още от началото с атрактивно встъпление, да бъдете убедителни, да задържите вниманието си и винаги мислете за резултата, който искате да постигнете – да получите одобрение, да намерите инвеститор, съюзник…

Не се притеснявайте от критики

Говорете ясно, уверено, защитавайте своята позиция и запазете спокойствие, като реагирате на критиките учтиво и аргументирано – не игнорирайте онези, които ви възразяват. Негативните коментари също изискват отговор, само не слизайте до нивото на събеседниците и не се поддавайте на емоциите, тъй като, ако сте прекалено напористи, хората могат да се отдръпнат, но ако пък сте прекалено неуверени, няма да се отнесат сериозно към идеята ви.

Бъдете лаконични

Поработете сериозно над своето изказване – ясно, разбираемо, но не и скучно. Не усложнявайте представянето, направете го последователно и динамично, а по-сложните пунктове и акцентите излагайте последователно,. Слушателите нямат възможност да се върнат и да си припомнят какво сте казали преди малко, основното трябва да стане ясно от едно казване. Избягвайте клиширани фрази и баналности, защото ще станете безинтересни на публиката.

Използвайте илюстрации

Визуалното възприемане на информацията  не е за подценяване, затова онагледявайте своята презентация и ще видите колко по-атрактивна ще бъде за публиката. Слайдовете са вариант, като идеалният слайд се състои от заглавие, картинка или снимка и резюме на основните ви твърдения. Направете графики, карти, уравнения, като се постараете те да накарат хората да се концентрират над онова, което говорите.

Когато човек се опитва да изобрази думите си, може и да прекали или да изглежда нелепо, затова нека рисунките или фотосите да бъдат действително опростени и красноречиви.  

Бъдете готови за въпроси

Помислете какви мисли ще предизвика вашето изложение, какви уточнения могат да бъдат необходими, подгответе отговорите си на евентуалните въпроси и разсъждавайте не само от своята гледна точка, но и от страната на тези, на които искате да въздействате.

Отговаряйте позитивно на въпросите, защото те са добър знак, че слушателите ви не са равнодушни към казаното от вас. Запомнете факти и данни, които да достатъчно убедителни и говорят за вашата компетентност.

Бъдете естествени

Изберете си стил – спокойно или развълнувано, шеговито, с повече жестикулации и движения, но той трябва да е максимално естествен и близък до вашия темперамент. Ако сте по-затворен човек, няма смисъл да се правите на пламенен оратор, достатъчно е да произнасяте думите си ясно и уверено. Не бива да говорите нито бързо като картечница, нито прекалено бавно и със запъване. 

Не подценявайте ролята и на мълчанието, което трябва да е много добре премерено - не повече от няколко секунди. Но то е важно, за да дадете на публиката си време да осмисли казаното от вас.

Репетициите пред огледалото и пред близките и тук ще помогнат. При всеки случай спазвайте основното правило на интересния монолог: редувайте темпото на изложението, като вмъквате акценти, които разнообразяват речта ви.

И още: гледайте хората, на които говорите, в очите – посланието ви ще стигне по-близо до тях, ако срещате погледите им.

heroine.ru, адаптация Марина Атанасова

Коментари
Последни видеа

Оставете следа

28 февруари 2021 г.