Чувството за безопасност вдига успеха на ученика

Тревожността пречи на обучението

Снимка: Shutterstock

Ако детето не се чувства в училище в безопасност, това води до емоционални проблеми и се отразява негативно върху обучението му. До тези изводи стигат учени след анализ на данни от проучване, което започнало през 1998 г. пише The Hindustan Times. В него участвали 2120 деца. Учените искали да изяснят как чувството за безопасност влияе на успеха.

Изследването сочи, че подрастващите, които в училище са станали жертва на насилие, не се чувстват в безопасност продължително време след това. При тях се явили симптоми на депресия, които се отрази зле на успеха и на обучението им. Докато тези, които се чувствали в безопасност, били много по-внимателни в час и много по-работоспособни. Освен това те много по-рядко се оплаквали от депресия.
Учените се на мнение, че не само тормозът от страна на съучениците е причина за по-висока тревожност на децата и създава несигурност. Има и други фактори, които оказват влияние, като например – бедността, живот в краен квартал и други.

Мона Василева

 

Коментари
Последни видеа