Нов образователен модел в British International School Classic Пловдив

Училището отглежда бъдещето и това е неуспорима негова привилегия и отговорност, казва основателят Рени Илиева

Снимка: British International School Classic

Вече 23 години под тепетата е факт едно училище, което не спира да търси най-адекватната формула на магията Познание“. Един свят, в който ден с ден не си приличат, а часа и минутата се догонват в радостен шепот на букви, романи, числа, формули, дати, открития в необикновена надпревара с времето.

Различен е най-точната дума, която дефинира подхода на British International School Classic към неговите възпитаници и посвещаването им в професиите на бъдещето.

Смело и напълно отговорно към резултата на едно от най-престижните училища

В Пловдив не остава в рутината на законодателната норма, а гъвкаво и деликатно наблюдава, анализира и извайва всеки елемент от системата си.

„Функцията да прогнозира задължава училището да отглежда личности, които искат, могат да открият, и участват в новите аспекти на съвременното творчество. Те изискват умения, непознати при изпълнение на сегашните рутинни физически или интелектуални задачи. Основната привилегия на British International School Classic е да отглежда бъдещето с отговорност.“, казва основателят Рени Илиева.

Отчитайки световните изследвания и положителните образователни тенденции училище “Класик” непрекъснато създава, прилaга и доказва с постижения нови параметри на промяна на образователната система. Изработва "пътна карта" за нейното прилагане с внимание към всеки детайл на общия механизъм, като първо измества фокусът във философията си от натрупване на знания към формиране на умения и качества на личността. Това, логично, е свързано с прехода от обичайния свят на SPOD (устойчив, предвидим, прост, определен), към света VUCA (нестабилен, несигурен, сложен, нееднозначен). В него най-ценните активи са критичното мислене, комуникативните умения,  творческата изобретателност, уменията за взаимодействие и способността за изграждане на междуличностни отношения. Оттук следва и промяна на методиката - от методика на преподаване, тя става методика на взаимодействие. Определени са нови роли на учителите, децата, учебната дейност и средата.

Всички тези ефекти от промянат

Естествено, водят до  процес на обновяване на учебните програми. В амбицията, провокацията и мотивирания самостоятелен избор, характерни предимства на програмата International Baccalaureate® (IB), училище “Класик” припозна постигането на основните си цели и това определи вече втора година да се използват адекватни образователни техники, които  да формират основните умения на новия век като междукултурни компетенции,  формиране на собствено мнение и вземане на решения,  умения за преговори,  комплексно решение на многостепенни проблеми и критично мислене.

Съвсем скоро учебните часове ще могат да бъдат заменени с избор на работа, която всеки от учениците изпълнява със собствени сили и с удобно темпо. Образователни материали с различна степен на трудност, индивидуалния подход, провокираното любопитство у децата, с ясен контролен механизъм е това, което очаква училището на бъдещето.

British International School Classic

Британско международно училище "Класик"

Пловдив, 4000

ул."Лейди Странгфорд"7

https://www.classicschool.org/

office@classicschool.org

tel. 0886 902 295, 0888 310 251

Коментари
Последни видеа