В час по мислене: Колко е важна менталната аритметика

Момчил Воденичаров, които внедрява методологията на този вид обучение в България, обяснява

10 Септември 2019 г.
В час по мислене: Колко е важна менталната аритметика

Момчил Воденичаров, снимки: Амакидс

В училище сме чували фразата: „Математиката е кралицата на науките, а аритметиката е кралицата на математиката. Каква е обаче разликата между аритметика и математика според икономиста Момчил Воденичаров, който въведе методологията на менталната аритметика у нас в академия Амакидс?

Аритметката е първият и най-стар дял от математиката. Всеки съвременен човек по света се докосва до аритметиката в една или друга степен, във и извън училище. Това, което прави менталната аритметика, е да усъвършенства боравенето с всякакви числа и числови операции, при това напълно независимо от спомагателни средства като калкулатори – т.е. извършва се в ума на човека. Значението на менталната аритметика за развитието и работата на мозъка е далеч по-съществено. Усвоявайки уменията за смятане на ум на непосилни на пръв поглед операции, е първия показател, че трениращите по правилната системата на менталната аритметика достигат значително по-висок контрол над мисълта.

Академията за развитие на интелекта, която лансирате в България, е „стъпила“ на основата на древен китайски метод за смятане, който Владимир Федяй патентова през 2013 г. Какво представлява този метод?

Методът на менталната аритметика е теоретически съвършено прост, но както всичко просто на този свят – ненадминат в полезността си. Менталната аритметика се базира на операции с числа, чиито количествен израз са топчета от древното сметало Абакус. Това е всичко - топчета и няколко правила. И много време, прекарано в практика и увлечение в процеса на самоусъвършенстване.

Защо решихте да се занимавате с развиването именно на тази академия, след като сте завършил икономика? Как се насочихте към Aмакидс?

Образованието и професионалния ми опит до момента са факторите, подтикнали ме да търся бизнес с кауза. А от ранна възраст нося усещане за принадлежност към менторски и образователни програми. Произхождам от учителски род, явно има нещо, което все пак ме тласка тихо и упорито в тази посока. Международната академия Амакидс ми даде именно това - пряка работа с деца и младежи, работа в международен бизнес екип, възможност да бъдеш креативното си „Аз“ и да вдъхнеш живот на идея.

Как тази академия допълва стандартното образование? Какво представлява на практика развитието на интелекта по нейните методи?  

Един от приоритетите на образованието през ХХI в. е развитието на творческа личност с ясно изразена позиция, която може бързо да се адаптира в променящия се свят. В образователната система има тенденции към прилагането на културен модел на образование, който осигурява удовлетворяване на познавателните потребности на учениците и създава условия за формиране на творческа личност.

При това формиране основна роля играе общото математическо образование. Математическите обекти са идеалните продукти на човешкото съзнание, „материализирани” посредством знаци, те определят високото ниво на формализиране на математиката, създават специални условия за опознаването ѝ в самото начало на обучението. Учени от цял свят подчертават решаващата роля на знаковите операции за овладяване на собственото поведение у човека.

На социално-педагогическо ниво значимостта на нашата програма се обуславя от необходимостта от повишаване на когнитивната активност при децата в процеса на формиране именно на елементарни и задълбочени математически познания.

На методологично ниво наблюдаваме разминаване между съществуващия метод на преподаване на математика, насочен към количеството усвояем математически материал, а не към качеството на неговото усвояване и необходимостта от създаване на методи, които подпомагат развитието на когнитивните дейности и подобряване на качеството на усвоения математически материал в интеграцията с други образователни области и учебни предмети в образованието.

Избройте ползите от обучението по ментална аритметика върху развитието на децата.

Целта на допълнителната общоразвиваща програма “Ментална аритметика” в Амакидс е да създаде ефективни педагогически условия за активиране на когнитивната активност на учениците в процеса на формиране на елементарни математически понятия, които засягат интелектуалното и творческо развитие на човека.

И още: формиране на последователно логическо мислене, пространствено въображение, способност за самостоятелна работа и анализиране на нестандартна информация; моделиране на решения за нестандартни задачи; създаване на условия за развитие на естествените наклонности и способности на всеки индивид, като се отчитат неговите възрастови характеристики; развитието на такива личностни черти като находчивост, концентрация и др.

Какво представляват новите методики на обучение, които стартирате от септември 2019, а именно Меморика, Либерика, Спийдкюбинг?

Меморика - (от английската дума memory – „памет“) е насочена към развитие на образно мислене и систематизиране на процесите на запомняне. Тя дава гарантирани резултати за деца над 7 години, които могат да четат, пишат и да броят.

През XXI в. потокът от информация бива толкова наситен, че ако ние се задъхваме в опита си да отсяваме и насочваме какво да кажем за децата. А те, освен в училище, получават и допълнително обучение в различни извънкласни занимания.

Накратко, Меморика учи вашето дете бързо да усвоява, обработва и запомня получената информация. След като завърши курса, то не само ще се учи по-добре в училище, но и ще го прави с интерес. Развивайки капацитета на паметта си, то ще запомня все по-бързо, а колкото по-бързо запомня материала, толкова по-леко и без стрес ще преминава през етап на новости, контролни и всякакви учебни препятствия. Постигането на високи резултати е правопропорционално на усещането за пълноценност, а оттам проявата на любознателност към всички учебни предмети.

Наред с това, че подобрява паметта и увеличава запаметяването над 3 пъти, ползите от Меморика са:

- Подобрява образното мислене, с чиято помощ управляваме процесите на запомняне, систематизира възприятията на информация,

- Систематизира възприятията на информация,

- Развива въображението,

- Придава самоувереност,

- Улеснява намирането на нестандартни решения на различни проблеми,

- Формира лидерски качества у детето и увеличава тяхната проява.

- Гарантира обширна ерудиция.

Меморика, освен това, учи децата да запаметяват бързо математически формули и теореми, исторически факти и дати, правила на граматиката, правописа и пунктуацията. Тя подпомага и изучаването на чужди езици, и формирането на логическо мислене, и развитието на интуицията.

През цялото обучение децата са придружени от наш анимиран герой. Той ги превежда много на брой „запомнящи се“ истории. Игрите на платформата ни са създадени по такъв начин, че самите деца проявяват желание да се ангажират. Невидимата нишка между тях и виртуалната реалност, изразяваща се в редовни тренировки, изгражда добрите навици неусетно.

Има две възрастови групи в курса по Меморика - за деца от 7 до 10 години и за деца на възраст от 11 до 16 години.

След завършване на курса, уменията за системно мислене и запаметяване остават завинаги.

Другият курс, който въвеждаме, е Либерика. Целта е да развие високоскоростно четене при деца и дори възрастни, както и да подобри разбирането на прочетената информация. 

Съвременната интернет култура формира т. нар. „клипово“ мислене. За детето, вече привикнало на кратки онлайн публикации и безкрайни гугъл картинки, големите текстове са изключително трудни за справяне. Постоянната употреба на онлайн търсачки обезсмисля запомнянето и/или препрочитането на информацията, а това води до лоша памет и лошо разбиране на прочетеното. 

С помощта на специални упражнения Либерика развива образното мислене, логиката, паметта, вниманието и двигателните умения на детето. След преминаване през целия курс на обучение и усвояване на умението за четене на висока скорост, детето никога не забравя принципите, на които то се базира. Досущ като каране на велосипед – колкото по-често се практикува, толкова по-добро ниво на четене ще може да се поддържа.

Ползите от бързото четене за децата също са много:

  1. Развива мисленето във всичките му видове и форми.
  2. Увеличава концентрацията, фокуса и постоянството.
  3. Подтиква развиването на фантазията.
  4. Развива всички отдели на паметта и управлява нейните процеси.
  5. Гарантира отлично представяне в училище.
  6. Подхранва любовта към литературата.
  7. Подобрява комуникационните умения.
  8. Увеличава знанията.

Питахте и какво е Спийдкюбинг. Програма, която учи как почти мигновено да сглобите кубчето на Рубик. Тя тренира логическото и пространствено мислене.

Вашето дете ще получи шанс да се превърне в истински професионалист в скоростното нареждане на кубчето на Рубик. А това означава, че ще може да участва в световни състезания по спийдкюбинг. Защото той е скоростен спорт. Отразява се положително на развитието на интелектуалното ниво на децата.

Интелектуалната активност се увеличава, когато детето може да решава пъзели, логически пъзели, ребуси с висока скорост - тогава то надгражда интелектуалния си капацитет. Научава се да мисли, да взема решения и да прави заключения със завидна скорост.

Паметта се подобрява, като първо и естествено, детето трябва да научи правилата за нареждане. Работата с цветните елементи от кубчето способстват за по-лесното им запаметяване и възпроизвеждане. Тази задача перфектно стимулира визуалната памет и цветовото възприятие.

Фини двигателни умения - при нареждане на кубчето участват двете ръце едновременно. Следователно, човек активно развива и двете полукълба на мозъка. Благодарение на това се развиват както аналитични, така и творчески способности, развиват се речта и правилната дикция.

Лични качества - За да разрешите логическия пъзел, трябва да притежавате постоянство, концентрация, увереност в способностите си. Научавайки се да нарежда кубчето на Рубик, вашето дете ще усвои тези качества напълно неусетно и естествено.

Тренажор на логическото мислене - Кубчето на Рубик и нареждането му за скорост имат положителен ефект върху развитието на логиката. Чрез нареждане на кубчето, учениците на Aмакидс се научават да изграждат последователност от събития, да виждат причинно-следствените връзки.

Освен това, в процеса на сглобяване се активира пространственото мислене. Кубът на Рубик е истински 3D пъзел - премествайки цветните кубчета, децата активират своето пространствено мислене.

Какво планирате в бъдеще?

Амбицията на структурите на Амакидс в международен и национален план е постоянно да повишават нивото и качеството на методиките, доближавайки ги максимално много до психологията на съвременните деца, и работещи рамо до рамо със съвременните родители.

Ще достигнем до почти всеки български град през следващите две години, и смело се надяваме да сме фактор в изграждането на личности с повишена ангажираност и затвърждаване на друг тип култура - иновативната.

Догодина в България ни очакват още събития и новости в методически и технически аспект, и не само. Нещата се придвижват със сериозна динамика, няма да ни бъде никак скучно - ангажирани сме с промяна от нов тип!

Бихте ли „преподали“ един демо урок за илюстрация?

Пробните ни уроци са подправката, която оформя първоначалната визия от потребността и уникалността на нашите авторски продукти. Силно препоръчително е да се премине през тази първа среща, за да се вземе правилно решение от всички участници в процеса (деца-родители-треньори) кога и как стартираме, и какво да очакваме. Всяко дете е индивидуалност и като такава трябва да се направи индивидуална преценка, и да се даде индивидуална препоръка.

Процентът на записалите се в нашата академия деца след преминаване на пробен урок е над 90%, което за нас е признание. Успяваме да намерим допирни точки след само 30 минути (средното време за протичане на един пробен урок) – тук можете да се запишете за безплатен демо урок и да се уверите.

Как родителите могат да се свържат с вас?

Всеки желаещ би могъл да се свърже на посочените контакти в официалната ни страница и в профилите ни в социалните сайтове във Facebook и Instagram.

Образование

Международната академия по ментална аритметика вече е в България

Образование

Безплатен пробен урок по ментална аритметика

Образование

В час по мислене: Математиката, обяснена за малки деца чрез парченца Lego

Образование

В час по мислене: Педагог измисли метод за обучение в самоувереност

Още от Образование

Момче свири на китара. Снимка: Getty

 

Заради лоши оценки, родителите ми изхвърлиха китарата

Дете, изправено пред дъската в училище. Снимка: Getty

Учителят се оплаква от детето

Има начини да накарате детето да заобича ученето.

Снимка: Shutterstock

Да помогнем на децата да учат

Съобразете и мястото, където ще поставите бюрото.

Снимка: Shutterstock

Как да изберем бюро за детската спалня

Дете, което не е доволно от краснописа. Снимка: Guliver / iStock

Детето пише грозно: понякога старанието не стига

Коментари

Трябва да сте регистриран потребител за да напишете коментар

Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание.

Виж всички коментари

Най нови

Майка кърми бебто си. Снимка: Getty 

Момиченце, което си духа носа в кърпичка. Снимка: Getty

 

Гал Гадот. Снимка: Getty

Вижте още

Снимка: Guliver / iStock

Здраве

Ръст и тегло на бебето до 1 година

Какви са нормите месец по месец и на какво може да се дължат отклоненията от тях

Снимка: Guliver / iStock

Здраве

9 ранни признака на аутизъм

Главната задача на родителите е да ги разпознаят

Илюстрация: Guliver / iStock

Здраве

Ужас: детето има глисти

Как да разпознаем паразитите и какво може да направим

По възраст

Майка кърми бебто си. Снимка: Getty 

Здраве

Могат ли имплантите да попречат на кърменето

4 въпроса към пластичния хирург

Гал Гадот. Снимка: Getty

Новини

Гал Гадот очаква четвърто дете

Папараци снимаха холивудската звезда в напреднала бременност

Момиченце, което си духа носа в кърпичка. Снимка: Getty

 

Здраве

Всяка хрема ли е заразна

Може ли цветът на сополите да е ориентир

Уил Смит. Снимка: Getty

Новини

Уил Смит: „Направих куп грешки“

Актьорът разказа за личния си живот по време на международния филмов фестивал в Саудитска Арабия

Семейство на разходка. Снимка: Getty

Да поговорим

7 прости неща, които ще направят децата ви щастливи

И са по силите на всеки родител

Двама тийнейджъри се целуват. Снимка: Getty

Да поговорим

Как да общуваме с влюбения тийнейджър

За да остане приятелски настроен към родителите и да разчита на тяхната подкрепа

Мерил Стрийп заедно със сина си Хенри и трите си дъщери - Мейми, Грейс и Луиз. Снимка: Getty

 

Новини

20 години по-късно: Мерил Стрийп мина по червения килим с четирите си деца

Актрисата се снима със сина си Хенри и трите си дъщери Мейми, Грейс и Луиз

Момиченце във възсторг от гледката. Снимка: Getty

Мнение на специалиста

Учените с отговор: Защо не можем да си спомним ранното детство

“Детската амнезия” дълго време оставаше загадка за науката

Момиче чете книга. Снимка: Getty

Не е необходимо да подарите нещо голямо, важен е жестът и вниманието.

Снимка: Shutterstock

Да поговорим

9 подходящи коледни подаръка за учителя

Вероятно се чудите как да зарадвате преподавателя на вашето дете за предстоящите празници