Преподаватели: Да използваме български език при обучението по английски

Съвети на педагози от „Рейвън София“

16 септември 2019 г.

Напоследък в обучението по английски език се налага методиката на преподаване на чуждия език като майчин, която изисква да се говори само на английски, без превод и обяснение на български. Тази методика често пренебрегва граматичните термини с цел да „улесни“ обучаваните.

Това я прави по-приемлива за малки деца (до 6-годишна възраст), които усвояват езика интуитивно. За ученици и за възрастни обаче подобен подход води до погрешно заучаване или създава илюзия за владеене на езика.

Преподавателите от езиковия център „Рейвън София“ обръщат внимание на този проблем. В своето преподаване те използват различна методика, която включва превод и съпоставка между езиците. За обучаваните в съзнателна възраст е добре да учат чужд език, като използват българския за основа. Това води до по-задълбочени знания, развива интелигентността на учениците и усета им към езиците като цяло.

Съпоставка на граматиката на двата езика

За учениците е изключително полезно да правят паралел между граматиката на английския и граматиката на българския език (който служи за ориентир). Често в двата езика се срещат аналогични конструкции, като например прилики в употребата на времената. Съпоставката на чуждия език с майчиния е необходима, за да се определят правилно сходствата и разликите и да се избегнат грешките.

Ако още в началото на обучението учениците не развият обща езикова култура, по-късно те ще имат големи пропуски и ще се окажат неспособни да се справят с редица предизвикателни аспекти на езика. Ето защо съзнателното и последователно изучаване на граматиката от ранна ученическа възраст е полезно в дългосрочен план.

Съпоставката помага и за осмислянето на граматиката на родния език. Тъй като майчиният език се усвоява интуитивно, децата използват готови конструкции в речта си, без да имат осъзнато разбиране. Когато правят сравнения с други езици, учениците започват да си обясняват логиката на граматиката на българския език. По този начин те постигат лекота и прецизност в изказа си на родния език.

Развиване на речниковия запас на двата езика

Преводът е незаменим помощник при усвояването на новата лексика на чуждия език и разширяването на речниковия запас на учениците. Той им помага да схванат точния смисъл на думите според контекста и предпазва от погрешно разбиране. На преподавателите преводът дава възможност да тестват дали децата разбират смисъла на изучаваните текстове.

Когато учениците търсят синоними с различни нюанси в значението, те развиват речниковия си запас и на двата езика. Така например една и съща дума може да има различни значения в различен контекст. В по-горните нива на обучение усвояването на нови думи включва дефиниция на английски и най-точен превод на български. Този метод на работа води до отлично ниво на грамотност, създава умения за прецизен изказ и на двата езика и дори развива преводачески способности.

Повишаване нивото по български език и общата езикова култура

Ако децата изучават задълбочено и с достатъчно обяснения и примери системата на чуждия език, те затвърждават знанията си за граматичните термини, като например за частите на речта (съществително, глагол, наречие) и частите на изречението (подлог, допълнение, сказуемо). Така те развиват практически умения, които ще им бъдат от полза в часовете по български език в училище, както и за изучаването на всеки друг чужд език в бъдеще.

Мислещи хора

Преподавателите от „Рейвън София“ съветват да не подценяваме децата, а да вярваме в техните способности да анализират и мислят. Когато се отнасяме към тях сериозно и взискателно, ние ги подтикваме да бъдат отговорни и активни в процеса на обучение. Като обясняваме достатъчно задълбочено според възрастта на учениците, ние развиваме у тях не само езикови компетенции, но и способност за независимо мислене. А това са изключително ценни знания и умения.

„Рейвън София“ е езиков център за преподаване на английски и български език. Преподавателите са филолози с опит. Методът на обучение включва последователна и задълбочена работа в групи до 6 души и индивидуално. В процеса на обучение се използват предимствата на съвременните технологии чрез мултимедия, както и упражнения и тестове на компютър. Центърът подготвя ученици за изпитите YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, държавния зрелостен изпит по английски език, както и за изпита по български език за Национално външно оценяване.

Повече можете да научите в този сайт, както и във фейсбук страницата на езиковия център. Също така вижте видеото, за да разберете защо е важна граматиката.

Коментари
Последни видеа