Обявяват конкурс в програмата "Едно училище за всички"

Към учителите: търсят се 10 училища-партньори

Снимка: Guliver / iStock

Център за приобщаващо образование обявява конкурс за нови 10 училища партньори по втора фаза на програма „Едно училище за всички“. 

Как изглежда приобщаващото училище и как може да бъде променена средата в училище, за да може всяко дете и възрастен да се чувстват добре и подкрепени?

Моделът, изграден от Центъра, е създаден за и в български контекст, описва създаването на приобщаваща училищна среда отвътре-навън и изисква координираното и системно участие на всички заинтересовани страни от училищната общност в четири основни области – училищно управление, педагогически практики, детска закрила и партньорство с родителите.

Тези четири елемента са взаимосвързани и съчетаването им засилва действието на всеки от тях. Моделът следва принципи с доказано значение за успешното прилагане на приобщаващи практики и политики – екипно вземане на решения, решения, базирани на данни и практики, базирани на доказателства за тяхната ефективност. Така приобщаващото образование не включва една или няколко определени групи деца или възрастни, а се стреми към приемането, предоставянето на възможности за развитие и подкрепа на всички, имащи отношение към образователния процес – ученици, директори, учители, специалисти, родители, непедагогически персонал.

Целта на конкурса е изпробване на Модела за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда, който организацията създаде заедно с пет училища-партньори в първата фаза на програмата, с подкрепата на фондация „Америка за България“.

Краен срок за подаване на документи: 31 януари 2017 г.

Пълна информация за условията за участие в конкурса - тук.

Коментари
Последни видеа