Всяко дете е различно и всяко има нужда от подкрепа

Това е главното в манифеста на нова общност за приобщаващо образование

Учители, психолози, логопеди, университетски преподаватели, ресурсни учители, училищни медиатори се обединяват в професионална общност за приобщаващо образование по инициатива на Център за приобщаващо образование

Общността ще се фокусира над промяна на нагласите, усъвършенстване на законовата рамка и училищните практики, за да има по-добро разбиране и налагане принципите на приобщаващото образование. За председател на Общността бе избрана Даниела Николова, директор на най-младото училище в България – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Ботевград.

Общността наброява 40 члена, като нови членове ще се приемат след препоръка на настоящ член и след гласуване, ще се събират 3 пъти годишно за двудневни пленарни сесии, където ще обменят опит и ще обсъждат казуси от своята практика. 

Основен документ на Общността е нейният Манифест, в който основни са разбиранията, че:

- всяко дете е различно и всяко има нужда от подкрепа;

- приобщаващото образование намалява социалното неравенство и се бори за социалното изключване по расов, социален, класов, етнически, полов или здравен признак;

- подкрепя емоционалното израстване на детето, като взема предвид цялостните му преживявания в училище. 

Сред най-важните теми пред новата организация е разясняване на същността на приобщаващото образование сред българските учители и директори как да прилагат Държавния образователен стандарт за приобщаващо образование.

 

Коментари
Последни видеа