Приобщаващото образование през опита на учителите

Експертите Ерин Макрайт и Жоао Диас гостуват на български форум

07 декември 2016 г.

Ерин Макрайт

Световноизвестните експерти Ерин Макрайт и Жоао Диас ще гостуват на годишната конференция “Приобщаващото образование през опита на учителите и директорите“ в София на 10 и 11 декември.

За да се чувстват приобщени към връстниците си и обкността, не е достатъчно децата да се преместят физически в общообразователно училище, доказва опитът на педагозите. 

Различието в класната стая поставя и въпроса как всички деца да получат качествено образование. Процесът на приобщаване е политика и кауза на цялото училище. Акцентът на тазгодишния форум е върху системния подход за организиране на процесите за изграждане на приобщаваща училищна среда.

В Зала 6 на НДК ще бъдат представени работещи практики от българското училище и предизвикателствата пред приобщаващата детска градина, ще се акцентира върху ученето на възрастните – на учителите и директорите, които са в центъра на новата законодателна рамка.

Ерин Макрайт ще проведе еднодневно обучение за сътрудничество в класната стая между специалисти и общообразователни учители и за определяне на индивидуалните обучителни нужди и трудности на учениците, както и начини за работа с деца в неравностойно положение.

Тя е американски преподавател с 25-годишен опит, натрупала опит в Китай, Япония, Индия, Нова Зеландия и Гватемала. Преподавала е в Северноамерикански център Монтесори, в Ню Мексико, Хавай, Монтана, Палестина и Руанда. Тя е била директор на Европейското училище в Централна Азия (сега Международно училище Бишкек) в Киргизстан.

Жоао Диас е логопед и директор „Рехабилитационни услуги“ в португалската неправителствената организация ARCIL в Португалия.

Неговото обучение ще обясни какви са проблемите на ученици с множество увреждания - те имат съпътстващи интелектуални затруднения, придружени със сензорни и/или двигателни дефицити, и как педагозите да се справят с тях.

Конференцията на Център за приобщаващо образование се осъществява с подкрепата на фондация „Америка за България“ и УНИЦЕФ България.

Коментари
Последни видеа