Слънчевата педагогика на Петър Дънов

Претворена в ново издание

14 ноември 2017 г.

Снимка: "Изток-Запад"

„Какво ще рече общуване? Това е процес на обмяна, даване и вземане. Ще рече: и учителят дава, и ученикът дава, и учителят взема, и ученикът взема.

За да се хареса на детето това, което учителят дава, той трябва да го облече в хубава дреха, да го изпълни с красиви и вкусни неща по вкуса на детето, за да може детето, като го вкуси, само да пожелае още.

Какво ще даде ученикът? Ще даде своята благодарност, обич, ентусиазъм на своя учител. Често и детето може да подскаже и събуди нови идеи у своя учител. Считаме, че стремежът към знание, интересът към заобикалящия го свят и към самия себе си, е естествено вроден у всеки човек и не е нужно учителят да го формира у детето. Учителят само трябва да придаде подходящата форма, съдържание и смисъл.“

Такива мъдри думи можем да почерпим от „Слънчева педагогика: Съвременен прочит на педагогическите възгледи на Петър Дънов” – новата книга на Александър Ранев.

Тя доказва, че идеите на Дънов за възпитанието, известни като Слънчева педагогика, стават все по-актуални през последните години. Възроденият интерес към нея вероятно се дължи на факта, че в основата ѝ са залегнали непреходните принципи на Любовта, Мъдростта и Истината, на обичта към природата и силата на добрия пример.

Книгата на Ранев систематизира теоретичните основи на Слънчевата педагогика в светлината на съвременното ѝ практическо приложение. Желанието на автора е да покаже, че това са живи, действащи и изпълними педагогически идеи, чрез които децата ще развият не само своя интелект и творчески потенциал, но и морални качества, така необходими в днешното време.

Слънчевата педагогика е намерила място в учебно-възпитателния процес в две учебни заведения у нас и вече дава своите резултати, подготвяйки за живота следващото поколение достойни българи, казват издателите от „Изток-Запад“.

Авторът преподава в катедра „Социална педагогика и социално дело“ към ФНПП на СУ „Св. Климент Охридски“. Води лекции и упражнения по Педагогика, Теория на възпитанието, Мениджмънт на класа, Работа с деца с поведенчески затруднения. Практическия си опит обогатява, работейки като възпитател в училище за деца с увреден слух „проф. Дечо Денев” София, работи с деца с проблемно поведение и с пълнолетни младежи от домове и институции за деца, лишени от родителска грижа.       

 

Коментари
Последни видеа

Автомобил и дърво

19 януари 2018 г.