Как помага положителният климат в училище

Постиженията на учениците се изравняват, когато средата е благоприятна

21 февруари 2018 г.

Снимка: Guliver / iStock

Положителна среда в училище допринася за по-високи академични резултати и може да подобри шансовете на ученици с по-нисък социално-икономически статус, сочи ново проучване.

В поредица от анализи, правени след 2000 г., американски и израелски учени са събрали значително количество доказателства, че училищата с позитивен климат могат да сближат разликите в постиженията на ученици от различни социални нива и на такива с по-силни и по-слаби академични способности.

Най-общо казано, позитивният училищен климат означава подкрепящ и грижовен подход от страна на учителите; чувство за сигурност от насилие и тормоз; свързаност на ученика с училището; участие на родителите.

„Анализът ни от над 15 години показва, че училището има значение в подобряването на академичните резултати”, казва Рон Ави Астор, съавтор на изследването и преподавател по социални дейности и образование в университета на Южна Калифорния.

„Откритията ни свидетелстват, че с прилагането на позитивен климат, училищата ще изравнят образователните възможности, ще намалят социално-икономическите неравенства и ще позволят по-голяма социална мобилност.”

Проучването свидетелства също, че няма връзка между социално-икономическия статус и възприятията относно училищната среда. Така например в училищата, където се обучават деца с по-малко възможности, не е задължително средата да е по-лоша и при всички положения там може да има положителен климат.

„Положителният училищен климат има потенциала да намали негативното влияние на бедния социо-икономически бекграунд и да намали рисковите фактори, които застрашават академичното развитие”, според Рут Берковиц, асистент преподавател по социални дейности в университета в Хайфа, Израел, и също автор на изследването.

За целите на проучването в рамките на 15 години са анализирани резултатите от 78 проучвания, които се фокусират върху връзката между климата в училище или в класната стая, академичните постижения и социо-икономическия статус.

По време на изследването си авторите се натъкнали на много различни определения за училищната среда, както и различни измервания за това дали е положителна, или отрицателна, което, разбира се, рефлектирало в липса на ясни и точни стандарти.

Източник: Science Daily

Коментари
Последни видеа