Съвети и видеа за татковци от УНИЦЕФ

За бащинското влияние върху детското развитие с Влади Ампов-Графа и Владо Николов

Привързаността, която детето формира в ранна възраст и която ще продължи да има важно значение за неговите взаимоотношения с други хора, включително и за интимните му взаимоотношения по-късно, зависи и от бащата.

Днес вече никой не се съмнява, че той има също толкова важно значение за детето и неговото развитие, колкото и майката. С промяна на ролите в семейството и по-активното участие на жената на трудовия пазар мъжът все повече се включва в грижите и децата, отглеждани по ангажиран начин и от двамата си родители и с позитивни, топли и близки взаимоотношения с тях, имат по-добри социални умения, по-добри постижения в училище, по-добър вътрешен самоконтрол и емоционална стабилност.

Не е достатъчно таткото да присъства в семейството. Важно е да бъде отзивчив спрямо нуждите на детето и да полага реални грижи за него (свързани с хранене, къпане, приспиване, игра).

Влиянието, което бащата оказва върху развитието на своето дете, може да бъде описано по два основни начина:

- Косвено бащата влияе върху развитието чрез взаимоотношенията си с майката и климата, който се формира в семейството. Когато майката и бащата се разбират добре, това създава сигурна и подкрепяща среда за детето, най-добрата за неговото оптимално развитие.

Когато таткото осигурява внимание, грижа, споделя с майката всекидневните задачи за дома и детето; обсъждат заедно и вземат решения за детето; планират семейни почивки и събития, това я прави по-стабилна емоционално и тя има по-добри отношения с детето. 

- Другият начин на влияние е директен. Времето, прекарано в съвместни физически или настолни игри, учи детето на умения да взаимодейства с други хора. Разговорите с детето са друг начин на директно влияние, който непосредствено повлиява говорното развитие на детето. Бащата може да учи детето за света около него – директно да му предава своите познания и умения, които да му бъдат полезни за адаптацията в социалния свят.

Отзивчивите, топли, емоционално позитивни взаимоотношения формират у детето базисно доверие към света. Не на последно място бащата е модел, на който се подражава и спрямо когото се формират вярвания, нагласи и ценности.

Съвети за отглеждането на децата на възраст от 0 до 3 години, може да намерите на сайта на УНИЦЕФ в България, който е част от кампанията за ранно детско развитие и цели да помогне на родителите с насоки за това как да осигурят пълноценна грижа в първите, най-важни години от развитието на детето. 

Кампанията също така набира средства за услугата патронажна грижа, която осигурява на семействата с малки деца в България домашни посещения и индивидуална подкрепа от квалифицирани медицински сестри. Може да подкрепите УНИЦЕФ, като изпратите SMS с цифра 5 на номер 1021 и дарявате 5 лв. месечно през мобилния си телефон.  ДДС и такси не се дължат от абонатите на всички мобилни оператори. Общи условия на www.unicef.bg.

Ето и две мили видеа с новите татковци Влади Ампов-Графа и Владо Николов, които са посланици на кампанията в България!

Коментари
Последни видеа