Какво умее детето на 3 години

6 неща, които обикновено може да прави на тази възраст

16 януари 2022 г.

Снимка: Guliver / iStock

В последните години проблемът с ранното детско развитие стана извънредно актуален за много родители, тъй като нараства броя на деца с различни задръжки в развитието и главно – в речта. Как да сме спокойни, че нашето дете се развива нормално?

Има някои основни неща, които е нормално децата да умеят на различна възраст.

Тук ви описахме какво може бебенцето на 3 и на 6 месеца, тук – на 1 година.

Сега да видим какви са уменията на 3-годишното:

То може да се облича и мие само, да общува с други деца, да спазва прости правила. И е любознателно толкова, колкото и се стреми към самостоятелност.

Детето на 3 години може дълго да наблюдава съсредоточено или да прави методично разни работи, например да пъха чорапчета в чашки, камъчета в саксии и други подобни.

Вече знае кое е ляво и кое - дясно, е, може и да се обърква понякога. Наясно е с нещата, според техните свойства – лодката плава, щъркелът лети, скакалецът скача…

- Игра: На 3 години детето обикновено може да кара колело на три колелета, да си избира приятелчета, с които иска да играе, обикновено предпочита свои връстници, и да си разменя играчки с тях; да отстоява правата над червеното си камионче, понякога с рев и бутане на другарчето.

- Физическо развитие: То тича, подскача, подхвърля топка, може и да я хваща, макар и невинаги сполучливо. Характерно на тази възраст е, че децата с лекота могат да правят две неща, например да скачат и хвърлят топка.

Цветови възприятия: На 3 години малкото познава и назовава правилно основните цветове: синьо, жълто, червено, а също зелено, бяло, черно и някои отенъци. Добре се ориентира в цветовете от спектъра.

Справяне със задачи: То умее да събира и сортира кубчета или домино, да нарича наименованията на играчките, знае кое е голямо, кое средно и кое малко, твърдо, меко, горещо, студено… Ориентира се в свойствата на различните предмети.

Художествени способности: 3-годишното рисува прави и криви черти, кръгове, овали, попълва картинки за оцветяване, макар че излиза извън контурите. Обича също да работи с пластилив или глина, опитва се да лепи с лепило и даже може да прави прости апликации, ако вие изрежете формите.

- Реч: Детето разбира и знае всичко и може да изрази дори сложни състояния, като „Спи ми се, но съм и гладен“, да разсъждава на глас. Това е периодът „Защо?“ – времето, в което въпросите сякаш нямат край, но и периодът „Няма“. Хлапето може все още да не изговаря правилно всички звуци и думи, но е способно да общува наравно с големите.

Коментари
Последни видеа