Далай Лама за действието и експлоатацията

09 февруари 2018 г.

Снимка: Shutterstock

"Ако има някаква неправда, бездействието е погрешна реакция. В работната среда, ако са налице големи неправди и експлоатация, пасивното им толериране е погрешна реакция. Уместната реакция всъщност е активно да се противопоставим, да се опитаме да променим средата, а не да я приемаме."

Далай Лама 

Коментари
Последни видеа