Потанцувай си. Почакай. Наслади се на момента...

05 юни 2019 г.

Снимка: Shutterstock

"...По-високо. По-нагоре. Повече по много.
По-велико. По-красиво. Малко по-такова.
По-напред. По-набързо. По-веднага. По-живо.
По-велико. По-красиво.
Поогледай се. Послушай. Поразпитай. Помълчи.
Потанцувай си. Почакай. Наслади се на момента.

Забави…. забави…. По-полека. Забави. Забави..."

Стефан Вълдобрев из песента "По-полека"

Коментари
Последни видеа