Страхливият, безсилният и истинският

11 октомври 2019 г.

Снимка: Shutterstock

„Страхливият – ще седне на брега, ще шепне колко много ти е верен, Безсилният – ще плаче от тъга, а Истинският – сам ще те намери…“

Евтим Евтимов

Коментари
Последни видеа