Всеки ден

06 април 2022 г.

Снимка: Getty

Съди за всеки свой ден не по това колко си пожънал, а по това, което си посял.“

поговорка

Коментари
Последни видеа