Живеели едно време...

12 януари 2018 г.

Снимка: Shutterstock

„Живели едно време дървар и дърварка. Те имали седем деца - все момчета. Най-голямото било едва на десет години, а най-малкото - на седем.

Дърварят и дърварката били много бедни и седемте деца още повече затруднявали живота им. Никое от тях не можело да си изкарва хляба, а времената били много тежки.

Мъчно им било и за това, че най-малкото било много слабичко и мълчаливо и толкова добродушно, че го смятали за глупаво. Когато се родило, детето било съвсем дребно, колкото палец, затова го нарекли Малечко-Палечко. Нещастното, то било мъченик в къщи. За всичко все него изкарвали виновно. А всъщност то било най-хитрото и най-досетливото от братята и ако приказвало малко, слушало много..."

Шарл Перо из приказката "Малечко-Палечко"

Коментари
Последни видеа