В лабиринта на сънуването и подсъзнанието

С новата книга на Роуз Инсера (откъс)

Снимки: "Сиела"

Според древните гърци спящият човек получавал божествени откровения под формата на символи, образи и предсказания, пренасяйки се в обятията на бога на съня Морфей.

Туземците пък смятали, че чрез съня се свързват със света на духове, вождове и прадеди.
В наши дни имаме повече информация, тъй като съвременните философия и наука отбелязват голям напредък в изследването на спящия мозък на човека, както и на начина, по който сънищата ни влияят.

Трудовете на двама от най-великите мислители в историята на човечеството – Карл Густав Юнг и Зигмунд Фройд, са абсолютен еталон и своеобразен пътеводител в разбирането и тълкуването на сънищата. Откритията им относно предназначението и съдържанието на подсъзнанието са дали дълбоко отражение върху начина, по който свързваме делничното си битие със света на сънищата.

„Сънищата според мен са и средство за самопознание. Образите, които ни поднасят, осветляват тъмни и неизучени страни от нашето скрито „Аз“, както и случки и събития, които заслужават по-задълбоченото ни внимание.

Вълшебството на сънищата се състои в това, че те ни развеждат из тайнствения лабиринт на нашето подсъзнание. Трудната задача оттам насетне е да пренесем нашите страхове, блянове и надежди в светлата и достъпна зона на обикновеното съзнание.”

Това са думи на Роуз Инсера, авторка на новата книга „Сънища. Тайните на подсъзнанието” (ИК „Сиела”).

Бестселърът съдържа азбучен справочник на характерните детски сънища, както и обобщение на архетипните сънища и начините за тяхното използване. В нея авторката отговаря на въпросите защо сънуваме, какво ни разкриват сънищата, има ли разлика между сънуването при мъжете и при жените? Защо в сънищата ни се явяват починали хора? На какво се дължат т.нар. „мокри” сънища?

Роуз Инсера е известен австралийски презентатор, писател и редактор. Автор е на над 60 детски книги, но заглавието, което прави Инсера известна извън родната й Австралия, е „Dictionary of Dreams”. 

Откъс:


Пластове на съзнанието
Сънищата са биологична необходимост, която ни пази здрави, като ни освобождава от стари и ненужни мисли и убеждения. За да разберем сложната и многослойна структура на сънищата и тяхното значение, е необходимо да познаваме ролите на съзнанието, безсъзнанието и подсъзнанието.
 

Автор на корицата е Фиделия Косева

Съзнание
Това са всички умствени процеси, които познаваме и контролираме. Съзнанието използва информация от петте ни сетива, преработва я и взема решения. То е единствената част от нашия ум, която мисли и решава проблеми. Резултатите от неговата дейност са в пряка зависимост от подадената информация. Казано просто, на­шият буден ум е нашето съзнание.
 
Безсъзнание
Фройд описва безсъзнателния ум като резервоар за чувства, мисли, подтици и спомени, намиращи се извън територията на съзнанието. По-голямата част от тях са неприятни или нежелани, като чув­ството за болка, тревога или агресия. Много от тези чувства, желания и настроения се потискат и гонят от съзнанието, тъй като са прекале­но опасни или неприемливи за нас.

Сънищата са почти единственият канал, по който тези тайни пориви и неприемливи чувства ни напом­нят за съществуването си. В будно състояние те се проявяват като „фройдистки грешки“ – думи и изрази, които неволно се изплъзват от устните ни.
Фройд сравнява човешкото мислене с айсберг. Видимата му част е нашето съзнание, а огромната подводна част се пада на безсъзнател­ното. Някъде по средата е тънкият пласт на подсъзнанието.
 
Подсъзнание
Подсъзнанието може да се опре­дели като област, близка и достъпна, но все пак външна по отношение на съзнанието. То е преход към необятната територия на безсъзна­телното – на отхвърлената, забравена, обругана и пренебрегната част от душевността на хората. Описвайки и тълкувайки сънища, лично аз предпочитам да използвам понятието „подсъзнателно“, тъй като го намирам за по-интуитивно и по-слабо заредено с отрицателни вну­шения.

„Безсъзнателно“ навежда на мисълта за пасивност или безпомощност. За разлика от него терминът „подсъзнателно“ се свързва с представата за нещо живо, за мисли и чувства, които чо­век временно не осъзнава, но които лесно могат да бъдат изкарани на светло, в ясния и достъпен свят на съзнанието. В подсъзнанието се раждат сънищата, а мислите, чувствата и забраве ните спомени могат лесно да се сдобият с плът и кръв, пренасяйки се в съзнанието ни.
 
Свръхсъзнание
То не е свързано с нашата физическа обвивка или тяло. Съществува на ниво отвъд времето и про­странството. Наричат го Световен или Вселенски разум – нещо, с което всички  сме свързани. То е като интернет, който ни позво­лява да се свържем с всеки отделен компютър на планетата, както и с неговите ползватели.

Някои го наричат и Висше „Аз“ – същност, която излиза извън пределите на времевия отрязък, в който съще­ствуваме, и съдържа информация за предопределения ни житейски път и жребия ни. Ние като отделни смъртни можем само бегло да се докоснем до този свръхразум посредством духовни, вродени или пророчески сънища.

Превод: Пламен Кирилов

Коментари
Последни видеа