Семейни проблеми в детството засягат развитието на мозъка

Тийнейджърската психика страда от напрежение у дома и от липса на внимание

Снимка: Shutterstock

Ако в детска възраст - докъм 11 години човек изпитва сравнително често семейни проблеми, по-късно има повишен риск от проблеми със психичното здраве. Така се оказва и тези проблеми учените асоцииират с малкия мозък на детето, обяснява Обекти.бг.

Изследването е сред първите, които се фокусират над стандартни - от умерени до сериозни семейни проблеми, и тяхната връзка с развитието на мозъка.

Родители на 58 тийнейджъри са били разпитвани за събития от живота на техните деца в периода межди 0 и 11 годишна възраст.

Самите тийнейджъри са описали отрицателни събития от живота си, които са се случили през последните 1-2 години на тяхната 14- 17-годишна възраст.

Мозъчни сканирания от тийнейджъри между 17 и 19 години са открили, че тези, които са изпитвали проблеми в ранните години, като например значително напрежение между техните родители или липса на внимание от страна на родителите, са имали по-малък церебелум.

Това може да е маркер за психически проблеми по-късно в живота, тъй като малкият церебелум е систематично свързан със сериозни психически заболявания.

“Показахме, че ранното преживяване на умерени до сериозни семейни трудности, например пренебрегване, лошо отношение и тормоз, могат да засегнат церебелума на подрастващите и да бъдат индикатор за психични проблеми по-късно в живота.

Намаляването на излагането на неблагоприятни социални среди по време на ранния живот може да подпомогне доброто развитие на мозъка и да намали последващи рискове от психически проблеми за в бъдеще”, разкриват изследователите.

С няколко думи: В ранна детска възраст мозъкът е особено раним към стрес и други неблагоприятни ситуации.

Източник: Psy Blog

Коментари
Последни видеа