SOS консултациите „Да бъдеш родител“

Помощ, за да се случват добри неща на семействата – къде и как

14 март 2017 г.

Снимка: Shutterstock

Може би знаете, а може би – не, че SOS Центровете за обществена подкрепа към SOS Детски селища България провеждат периодично полезни и практични консултации на тема „Да бъдеш родител“. Правят го вече 10 години.

Обикновено, за да участват, семействата трябва да бъдат клиенти на съответния SOS Център. Но да се консултират могат всички родители, които срещат затруднения при отглеждането на своите деца, както и желаещите да повишат знанията и уменията си в тази посока.

Груповите работи с родителите продължават до декември 2017 г. Организаторите се надяват, че благодарение на тях повече майки и бащи ще започнат да се поставят на мястото на децата си във всяка една ситуация и всички ще осъзнаят първостепенното значение на семейството при възпитанието.

Основните задачи са:

- Изграждане на реалистична и позитивна представа за ролята и отговорността на родителя;

- Повишаване на знанията и уменията относно здравна култура, сексуално възпитание и семейно планиране;

- Създаване на връзка родител-дете, повишаване на самочувствието и увереността на родителите;

- Запознаване и осмисляне значението на игровата дейност за психическото развитие на детето;

- Повишаване на знанията и уменията на родителите за ориентиране в проблемите на децата им и адекватен подход в отговор на техните потребности;

- Повишаване на чувствителността на родителите към общуване в семейството и развиване на отношения, които предразполагат към споделяне и откритост;

- Запознаване със същността на явлението детска тревожност, разпознаване на различните страхови преживявания и придобиване на умения за правилното им преодоляване;

- Запознаване на участниците с формите на домашно насилие и причините жертвата да остане при насилника;

- Обсъждане на неприемливи методи за наказание, прилагани от някои родители;

- Значението на умението за активно слушане в комуникацията родител-дете;

- Изграждане на умения у родителите за преодоляване на конфликти с техните деца.

На групов тренинг за родители

Центрове за обществена подкрепа на SOS Детски селища България има в София, Перник, Велико Търново и Габрово.
Там работи програмата „Подкрепа на семейството“, насочена към деца, които са в риск да загубят грижата на родителите си. На майките и бащите се оказва социална и психологическа помощ , съдейства се децата да получават закрила, здравна грижа, образование и развитие. Подкрепят се да започнат работа и да подобрят условията си на живот. В резултат в 95% от случаите грижите в семействата са се подобрили и се е предотвратила раздялата на деца и родители.

С други думи, програмата помага да се случват добри неща на семейства, изпаднали в беда.

SOS Център за обществена подкрепа в София

пл. „Райко Даскалов“ № 2а

Тел.  +35929815158

SOS Център за обществена подкрепа в Перник

Ул. „Брезник“ №1, вх. А, ет.1, ап.2

Тел: 076/632205

Мобилен: +359 879 53 2891

SOS Център за обществена подкрепа във Велико Търново

ул. „Димитър Найденов“ №4

Мобилен: +359 885 999546

SOS Център за обществена подкрепа в Габрово

ул. "Райчо Каролев" №2

Тел. +359 (66) 86 00 38       

Мобилен: +359 886 255 488

 

 

 

Коментари
Последни видеа