8 прости правила на общуването, когато ви манипулират

Ето как да ги разпознаете и да се предпазите от вредния им ефект

21 ноември 2020 г.

Снимка: Shutterstock

Манипулаторите ловко ни внушават чувство за вина, шантажират ни, заплашват ни, ласкаят ни. Ние изпълняваме желанията им или заповедите им в наш ущърб, сякаш сме останали без воля. Такива игри продължават с години, тровейки живота ни.

Експертът по комуникативни стратегии Престън Ни е разработил 8 прости правила на безопасност, за да се защитите от манипулации.

Снимка: Shutterstock

Помнете своите неотменими права

· Имате право на уважение от страна на другите хора.

· Имате право да изразявате своите чувства, мнения и желания.

· Имате право да установявате свои приоритети.

· Имате право да казвате „не“, без да се чувствате виновни.

· Имате право да получите това, за което сте платили.

· Имате право да изразявате възгледите си, различни от възгледите на другите хора.

· Имате право да се защитавате от физически, морални и емоционални заплахи.

· Имате право да уредите живота си в съответствие със своето разбиране за щастие.

Това са границите на вашето лично пространство. Разбира се, манипулаторите, грубо нарушаващи границите ни, не уважават и не признават тези права. Но само ние самите, и никой друг, сме отговорни за живота си.

Поддържайте дистанция

Манипулаторът в общуването си постоянно си сменя маската: с един човек е подчертано вежлив, с друг – предизвикателно груб, в една ситуация е абсолютно безпомощен, а в друга – крайно агресивен. Ако сте забелязали, че на някого са свойствени такива крайности, дръжте този човек на безопасно разстояние от вас и се старайте да не контактувате с него, ако не е необходимо.

Най-често причините за такова поведение са сложни и се коренят дълбоко в детския опит. Не е ваша задача да поправяте, превъзпитавате или да спасявате манипулатора.

Снимка: Shutterstock

Не приемайте думите му за своя сметка

Задачата на манипулатора е да си играе със слабостите ви. Никак не е чудно, ако редом с манипулатор започнете да чувствате непълноценност и дори да се обвинявате за това, че не отговаряте на изискванията му. Проследете тези чувства и си спомнете, че проблемът не е във вас. Вас ви манипулират, за да ви заставят да се чувствате недостатъчно добри, значи готови да се подчините  на чуждата воля и да се откажете от своите права. Обмислете отношенията си с манипулатора, отговаряйки на следните въпроси:

· Проявява ли той към мен искрено уважение?

· Доколко обосновани са неговите очаквания и изисквания?

· Доколко са балансирани отношенията ни или само един от нас допринася за тях, а вторият получава само изгоди от тях?

· Не ми ли пречат тези отношения да съм в съгласие със себе си?

Отговорите на тези въпроси ще ви помогнат да разберете в какво се състои проблема – във вас самите или в другия човек.

Продължението четете в Обекти.бг

Коментари
Последни видеа

Жена за уважение

02 декември 2020 г.